อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน แนะนำแนวทางและประโยชน์แผนอบรม

อบรมพนักงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าการอบรมพนักงานช่วยเกี่ยวกับการบริหารได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่า การเทรนนิ่งพนักงาน ช่วยทำให้ระบบในการทำงานภายในองค์กร คล่องตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์ และลดอัตราการลาออกได้มากกว่าเดิม ดังนั้นการอบรมพนักงาน ไม่ได้แค่ให้พนักงานเข้าใจองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จะช่วยลดต้นทุนภายในบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพต่อองค์กร ส่งผลในการสร้างกำไรมากขึ้นในระยะยาว


การอบรมพนักงานสำคัญอย่างไร

  • องค์กรต้องการ การอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานในแต่ละส่วน เข้าใจภาพรวมขององค์กรมากขึ้น และจะได้เข้าใจในบทบาท รวมไปถึงความสำคัญของตัวเองต่อบริษัท 
  • หากบริษัท หรือองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง การ ฝึก อบรม พนักงานจะช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ เพิ่มความยืดหยุ่นให้องค์กร
  • อบรมพนักงาน ถือเป็นการฝึกให้พนักงาน มีความชำนาญในแผนก หรือหน้าที่ ที่ตัวเองจัดการได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทำงาน อีกทั้งยังปรับให้พนักงาน ได้ให้ความสำคัญกับศักยภาพในการทำงาน เพื่อช่วยในการฝึกอบรมพนักงานรุ่นต่อ ๆ ไปได้
  • ความภักดีของบริษัท เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการ จัด อบรม พนักงาน ด้วยการให้คุณค่าและความสำคัญกับบุคลากร หรือการทำงานที่มีปัญหา การฝึกอบรมจะตอบคำถามให้กับพนักงาน ว่าขอบควรแก้ปัญหาด้วยตัวเองยังไง องค์กรจะเข้าช่วยเหลือแบบใด ทำให้พนักงานอยากทำงานอยู่ที่เดิมไปนาน ๆ
  • หากเรารับพนักงานใหม่ การเริ่มต้นให้พนักงานเข้าอบรมพนักงาน จะส่งผลสูงมากขึ้นในการทำให้พนักงานทำงานกับองค์กรได้นานมากกว่าปีขึ้นไป ซึ่งเราจะไม่ต้องเสียเวลาการหาทรัพยากรบุคคลใหม่

ฝึกอบรมพนักงานทำรูปแบบไหนได้บ้าง

การ จัด ฝึก อบรม พนักงาน

อบรมพนักงาน รูปแบบการปฏิบัติงานจริง

เป็นการจำลองการทำงานจริง ๆ ที่ช่วยเพิ่มทักษะ และความเข้าใจในหน้าที่ ที่พนักงานต้องทำมากขึ้น การ จัด ฝึก อบรม พนักงานประเภทนี้ จะเน้นรายละเอียด หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เน้นเจอสถานการณ์จริง รู้วิธีรับมือ เพิ่มความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น พนักงานจะเข้าใจขอบเขตของตัวเอง ว่าตัดสินใจอะไรได้ หรือไม่ได้ การฝึกอบรมพนักงานรูปแบบปฏิบัติงานจริง จึงเป็นเจาะจงไปที่ประสิทธิภาพงานของบุคลากรทั้งหมด

อบรมพนักงาน รูปแบบออนไลน์

การ เทรน นิ่ง พนักงานผ่านออนไลน์ เหมาะกับการลดต้นทุนในการอบรมพนักงาน และเป็นการช่วยฝึกหรือทำความเข้าใจงานที่เข้าใจง่าย สามารถเลือกทำได้หลากหลายแพลตฟอร์ม พนักงานสามารถศึกษาข้อมูลจากที่ใดก็ได้ สามารถกลับมาเรียนรู้บทเรียนซ้ำได้ อบรมแล้วยังสามารถประเมินความสามารถของพนักงานได้ผ่านแบบทดสอบ เป็นการ เทรน พนักงานที่สะดวกที่สุด และเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดีผ่านรูปแบบออนไลน์

อบรมพนักงาน รูปแบบกลุ่มย่อย

การอบรมพนักงานในรูปแบบกลุ่มย่อย เรียกง่าย ๆ ว่าการฝึก อบรม พนักงานจำนวนน้อย เฉพาะกลุ่ม ทำให้ได้ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ในการทำงานรายบุคคลเยอะมากขึ้น เพราะสามารถโฟกัสรายละเอียดได้มากขึ้นการเข้าเทรนนิ่งแบบกลุ่มย่อย ยังสามารถเพิ่มความซับซ้อนในบทเรียนได้ เราสามารถเลือกหรือแก้ไขข้อบกพร่องของบุคลากรได้แบบตัวต่อตัว อบรมพนักงานรูปแบบนี้จึงเหมาะกับการเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ ให้บุคลากร

อบรมพนักงาน รูปแบบสัมมนา

อบรมพนักงานแบบสัมมนา จะเป็นการอบรมที่มีสเกลขนาดใหญ่ เน้นการให้ประสบการณ์กับพนักงาน ด้วยการนำผู้ที่มีความรู้ หรือความสำเร็จมาให้คำแนะนำ มีความเป็นพิธี ไม่ได้จริงจังเท่ากับการอบรมหรือเทรนนิ่งแบบอื่น แต่ก็ยังได้ความรู้ เป้าหมาย สร้างกำลังใจให้บุคลากรได้ โดยรูปแบบสัมมนาการ ฝึก อบรม พนักงาน คือ การช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กร และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร และแผนกต่าง ๆ ได้


องค์กรควรเลือกวิธีการอบรมพนักงานอย่างไร?

70:20:10 เป็นส่วนแบ่งในการเลือกวิธีอบรมพนักงาน 70 คือการโค้ช ศึกษาและลงมือทำ จะเพิ่มประสบการณ์ให้พนักงานสูงมากขึ้น ส่วนของ 20 คือวิธี อบรม พนักงานผ่านหัวหน้า หรือพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์จริง ในขณะที่ 10 คือการฝึกอบรมในรูปแบบทางการ ซึ่ง 70:20:10 คือ Model for Learning and Development ที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากันกับบริบทขององค์กรตัวเองได้ในการเลือกวิธีอบรมพนักงาน 


สรุปแล้วการอบรมพนักงานนั้นทำให้องค์กรดีขึ้นอย่างไร? 

สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพภายใน ให้เกิดความคล่องตัว สอดรับกับโมเดลธุรกิจปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว การอบรมพนักงานสามารถต่อยอดได้หลากหลายด้านมาก ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถ สะท้อนไปยังการขาย การบริการ การบริหาร และความภักดีต่อองค์กร แน่นอนว่าจากงานวิจัย การจัดอบรมพนักงานสามารถทำได้จริง และให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเก่าหรือพนักงานใหม่


Similar Posts