ฝากไข่ ราคา

ฝากไข่ ราคาเท่าไหร่ สำหรับผู้ที่อยากมีบุตรแต่ยังไม่พร้อม

วิวัฒนาการการแพทย์ในปัจจุบันได้สร้างทางเลือกมากมายให้กับผู้ที่ต้องการมีบุตร การฝากไข่ (Egg Freezing) ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตร ณ ตอนนี้ แต่มีแผนว่าจะมีบุตรในอนาคต หรือผู้หญิงที่ยังมุ่งมั่นอยู่กับการทำงาน และอยากจะมีลูกตอนที่คิดว่าตัวเองพร้อม แต่ผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสในการมีลูกก็จะยากขึ้นด้วย เพราะว่าไข่อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิม โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

เพื่อไม่ให้ผู้หญิงต้องประสบปัญหากับการมีบุตรยากในตอนที่อายุมากขึ้น การฝากไข่จึงเป็นทางเลือกที่มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้หญิงยุคใหม่ที่มักให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานในวัยเริ่มต้นชีวิต ดังนั้นวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลว่า ฝากไข่ ราคาเท่าไหร่ และการฝากไข่มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้หญิงที่สนใจจะฝากไข่ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจะได้เตรียมตัว และเตรียมงบประมาณได้ถูกต้อง


ค่าฝากไข่ ราคาเท่าไหร่

สำหรับผู้หญิงที่สนใจจะฝากไข่ และกำลังคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในการฝากไข่ ต้องบอกเลยว่าการฝากไข่นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมาก โดยการฝากไข่ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 ไปจนถึง 200,000 บาทเลยทีเดียว ซึ่งราคาก็จะขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล กระบวนการในการฝากไข่ และยากระตุ้นที่ต้องใช้ และสถานพยาบาลบางที่อาจมีค่าใช้จ่ายรายปีเพิ่มเติมในการเก็บรักษาเซลล์ไข่ ในกรณีที่คุณยังไม่นำเซลล์ไข่มาใช้ 

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงราคาประเมินคร่าวๆ หากคุณสนใจจะฝากไข่จริงๆ ก็ควรจะเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจ และขอคำปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องยาที่ใช้ในการกระตุ้นไข่ ระยะเวลาในการเก็บไข่ รวมถึงงบประมาณที่คุณต้องใช้จริงด้วย ซึ่งมีหลายสถานพยาบาลที่รับฝากไข่สามารถให้คุณทำการปรึกษาได้ก่อนจะตัดสินใจทำการฝากไข่    

ค่าฝากไข่ ราคาเท่าไหร่

ราคาฝากไข่ ผู้หญิง จ่ายค่าอะไรบ้าง

ค่าฝากไข่ ราคาประมาณ 80,000 – 200,000 บาทที่ว่านี้มาจากค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาแจกแจงให้คุณฟังว่า การฝากไข่นั้นจะมีค่าใช้จ่ายด้วยกันอยู่ 3 ส่วน

  1. ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเตรียมตัว 

ค่าใช้จ่ายแรกที่คุณจะต้องจ่ายเลยสำหรับการฝากไข่ คือ ค่าตรวจร่างกาย ซึ่งแพทย์จะต้องทำการตรวจร่างกายว่าคุณพร้อมสำหรับการฝากไข่มากแค่ไหน โดยสิ่งที่แพทย์จะทำการตรวจก็ได้แก่ การตรวจเลือด โรคติดต่อ ระดับฮอร์โมนของรังไข่ หรือตรวจอัลตราซาวด์ เป็นต้น 

  1. ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นไข่

หลังจากที่แพทย์ได้ตรวจร่างกายของคุณแล้ว ค่าใช้จ่ายต่อไปก็คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการกระตุ้นไข่ ซึ่งจะได้แก่ ค่ายากระตุ้นไข่ ค่าฉีดยาเร่งไข่สุก ค่าอัตราซาวด์ติดตามการกระตุ้นไข่ ค่าตรวจระดับฮอร์โมน และค่าแพทย์ตรวจติดตามช่วงการกระตุ้นไข่ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพไข่ของแต่ละคน

  1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาไข่

ค่าใช้จ่ายในส่วนสุดท้ายของการฝากไข่จะประกอบไปด้วย ค่าเก็บไข่ ค่าคัดคุณภาพไข่โดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าเตรียมน้ำยา ค่าทำการแช่แข็งไข่ และค่าแพทย์ที่นัดตรวจก่อนวันเก็บไข่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานพยาบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่แตกต่างกันไป บางสถานพยาบาลอาจให้คุณสามารถเก็บไข่ได้ไม่จำกัดฟอง หรือไม่มีกำหนดระยะเวลาในการแช่แข็งไข่ เป็นต้น


ขั้นตอนการฝากไข่

เมื่อคุณทราบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการฝากไข่แล้ว หากคุณคิดว่าจะทำการฝากไข่เพื่ออนาคตในการมีบุตรของคุณจริงๆ ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการฝากไข่ที่คุณควรรู้

ขั้นตอนการฝากไข่ ราคา
  1. ตรวจร่างกาย

ขั้นตอนแรกของการฝากไข่ คือ การตรวจร่างกาย และรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จะทำการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคติดต่อ ตรวจอัลตราซาวด์ดูสภาพรังไข่ และจำนวนไข่ตั้งต้น จากนั้นจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเก็บไข่ ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจควรมาพบแพทย์ก่อนเป็นประจำเดือน เพื่อจะได้สะดวกต่อการตรวจวินิจฉัย 

  1. การกระตุ้นไข่ (Ovarian Stimulation : COH)

ขั้นตอนต่อไปคือ การฉีดยากระตุ้นไข่ ซึ่งหลังจากการตรวจร่างกายแพทย์จะประเมินว่า ต้องใช้ปริมาณยากระตุ้นไข่เท่าไหน เพราะในแต่ละรายจะใช้ปริมาณยากระตุ้นที่ต่างกันขึ้นอยู่กับการทำงานของรังไข่ โดยแพทย์จะทำการฉีดยากระตุ้นไข่ทุกวันประมาณ 10 วัน และแพทย์ก็จะประเมินความสมบูรณ์ของเซลล์ไข่ว่าพร้อมสำหรับการเก็บหรือไม่ 

  1. การเก็บไข่ (Egg Retrieval : OPU)

เมื่อไข่ของคุณสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเก็บแล้ว แพทย์จะทำการนัดเพื่อทำการเก็บไข่ โดยแพทย์จะให้ยาเร่งเพื่อให้ไข่ตก และหากแพทย์ฉีดยาเร่งไข่ตกแล้วคุณจะต้องรีบเข้ามาเพื่อเก็บเซลล์ไข่ภายใน 36 ชั่วโมง แพทย์จะให้ยาสลบคุณ และทำการเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด

  1. การแช่แข็งไข่ (Oocyte Freezing : Vitrification)

เมื่อแพทย์ได้ไข่ของคุณมาแล้ว ก็จะนำเซลล์ไข่เหล่านั้นมาคัด และทำการแช่แข็ง ซึ่งแพทย์ก็จะคัดแต่เซลล์ไข่ที่มีความแข็งแรง และแพทย์จะทำการแช่แข็งโดยลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผนึกน้ำแข็งที่จะทำให้เซลล์ไข่เสียหาย ซึ่งจะเป็นการแช่แข็งผ่านไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ ติดลบถึง 196 องศา และไข่ของคุณก็จะอยู่ในความดูแลของนักวิทยาศาสตร์


ผู้ชายฝากเชื้ออสุจิ ราคาเท่าไหร่

เมื่อผู้หญิงมีการฝากไข่ ผู้ชายก็มีการฝากเชื้ออสุจิเช่นกัน เมื่อคุณทราบแล้วว่าการฝากไข่ ราคาเท่าไหร่ และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เรามาดูในด้านของคุณผู้ชายบ้างว่า หากผู้ชายอยากฝากอสุจิจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ โดยการฝากอสุจิราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 5,000 บาทขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล ซึ่งราคาดังกล่าวอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างเช่น ค่าบริการในการเก็บ หรือค่าตรวจเชื้ออสุจิ เป็นต้น แต่ยังไงราคาก็จะถูกกว่าการฝากไข่ของผู้หญิงอยู่พอสมควร 


รวมสถานที่ฝากไข่ ราคาเท่าไหร่บ้าง

รวมสถานที่ฝากไข่ ราคาเท่าไหร่

หากคุณสนใจฝากไข่จะมีสถานพยาบาลไหนบ้างละที่รับฝากไข่ และเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในการเก็บเซลล์ไข่ของคุณ ซึ่งแต่ละสถานพยาบาลที่มีการรับฝากไข่จะมีราคาที่แตกต่างกันไป เรามาดูกันว่าแต่ละที่การฝากไข่ ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ 

  1. Beyond IVF

Beyond IVF เป็นคลินิกรักษาสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก โดยที่นี่จะเป็นคลินิกเฉพาะทางสำหรับด้านการมีบุตรโดยเฉพาะ และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งที่ Beyond IVF การฝากไข่ ราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ 89,000 บาท

  1. BNH Hospital

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชก็จะมีคลินิกเฉพาะทางที่รักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีชื่อเสียงที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้ารักษาหลายท่าน และมีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้ที่มีภาวะมีบุตรยากมาอย่างยาวนานถึง 15 ปี โดยการฝากไข่ ราคาจะเริ่มต้นที่ 180,000 บาท ซึ่งราคาจะรวมค่าแช่แข็งไข่ได้ไม่จำกัดจำนวนไข่

  1. SAMITIVEJ

โรงพยาบาลสมิติเวชถือว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศเลยก็ว่าได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีศูนย์ผู้มีบุตรยากที่ให้บริการด้านการฝากไข่เช่นกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีเครื่องมือในการเก็บไข่ที่พร้อม และทันสมัย รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ และพยาบาลที่พร้อมให้คำปรึกษา และดูแลคุณเป็นอย่างดีตลอดการเก็บไข่ การฝากไข่ ราคาแพ็กเกจจะเริ่มต้นที่ 97,200 บาท 


ข้อสรุป

สำหรับผู้หญิงที่สนใจจะฝากไข่ ควรทำการฝากไข่กับสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรักษาผู้มีภาวะมีบุตรยาก ซึ่งผู้หญิงควรจะทำการฝากไข่ก่อนอายุ 35 ปีเพื่อประสิทธิภาพของเซลล์ไข่ที่จะทำการเก็บ และนำมาใช้ในอนาคต โดยการฝากไข่ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 – 200,000 บาท ซึ่งคุณสามารถเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณได้


Similar Posts