อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

judprakai.com

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

เรื่องสินเชื่อบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เหตุผลเพราะบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง หากต้องการกู้เงินจากธนาคารมาเพื่อซื้อบ้านควรต้องมีความรู้เรื่องดอกเบี้ยบ้าน และสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้านของแต่ละธนาคารเพื่อการตัดสินใจในการเลือกเงื่อนไขที่ดีและเหมาะกับตนเองให้ได้มากที่สุด เพื่อการผ่อนชำระได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

ดอกเบี้ยบ้าน คือ ปัจจัยในการตัดสินใจขอสินเชื่อบ้านที่ต้องรู้

ดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยบ้านหรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านจะเป็นตัวกำหนดให้รู้ได้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องมียอดผ่อนชำระเท่าไหร่ ผ่อนเป็นระยะเวลากี่ปี โดยเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยกู้บ้านของแต่ละธนาคารก็จะมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการเช็คเงื่อนไขข้อตกลงและอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2567 ทุกธนาคารเพื่อนำมาเปรียบเทียบและวางแผนการผ่อนชำระในระยะยาว อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อป้องกันกรณีที่อาจเกิดภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงักทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน


วิธีคำนวณ ดอกเบี้ยบ้าน และยอดเงินต้นคงเหลือแต่ละเดือน

สำหรับวิธีคิดดอกเบี้ยบ้าน ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบโดยดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านมีหลายประเภทด้วยกัน และมีข้อดีต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบผสมก็ตาม ก็จะมีวิธีการคำนวณเพื่อการยอดผ่อนชำระต่อเดือน และยอดผ่อนชำระทั้งหมดเมื่อผ่อนครบตามกำหนดแล้ว ซึ่งแน่นอนจะทำให้รู้ว่าดอกเบี้ยบ้านที่ต้องจ่ายไปทั้งหมดมีมูลลค่าเป็นเงินกี่บาท โดยวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้บ้านนี้สามารถใช้ได้ทั้งการขอสินเชื่อบ้านใหม่ และการขอรีไฟแนนซ์บ้าน

  • สูตรการคำนวณดอกเบี้ยบ้านต้องจ่ายในเดือนนั้น ๆ 

(เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยบ้านต่อปี x จำนวนวันในเดือนนั้นที่ต้องจ่าย) ÷ จำนวนวันใน 1 ปีหรือ 365 วัน = ดอกเบี้ยบ้านที่ต้องจ่ายต่อเดือนหรืองวดนั้น ๆ

  • ยกตัวอย่างเช่น 

ยอดเงินคงเหลือ 3,000,000 บาท ยอดผ่อนชำระต่อเดือน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี จำนวนวันในเดือนนั้น 31 วัน 

(3,000,000 x 5.00% x 31) ÷ 365 = 12,739.73

ดังนั้น เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ยบ้านที่ต้องจ่ายเดือนนั้น = ยอดเงินทั้งหมดที่จ่ายไปในเดือนนั้น

3,000,000 + 12,739.73 = 3,012,739.73

และเมื่อต้องการคำนวณดอกเบี้ยบ้านในเดือนถัดไป ยอดเงินต้นคงเหลือ 29,87,260.27 บาท เพื่อนำไปคำนวณซึ่งเงินต้นจะลดลงไปเรื่อย ๆ ในแต่ละเดือน

(29,87,260.27 x 5.00% x 31) ÷ 365 = 12,685.63


ก่อนขอสินเชื่อบ้านควรเตรียมตัวอย่างไร รู้ดอกเบี้ยบ้านล่าสุดและยื่นเอกสารให้ผ่านการพิจารณาได้ง่าย

ดอกเบี้ยบ้านล่าสุด

เรื่องการซื้อบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญถึงแม้ว่าจะสามารถคำนวณดอกเบี้ยบ้านด้วยตนเองได้ แต่ก็ต้องไตร่ตรองและต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ เพื่อที่เมื่อยื่นเรื่องขอสินเชื่อบ้านไม่ว่าจะเป็นธนาคารใดก็ตาม จะมีโอกาสผ่านได้ง่ายและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ทั้งยังทำให้ได้รับดอกเบี้ยกู้ยืมบ้านโดยรวมที่ไม่สูงเกินไป โดยมีข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนที่จะขอสินเชื่อบ้านดังนี้

  1. เช็คเงื่อนไขการขอสินเชื่อบ้าน และอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2567 ล่าสุดของแต่ละธนาคารว่าที่ไหนมีข้อเสนอ และโปรโมชันดี ๆ เป็นการเก็บข้อมูลและเช็คความพร้อมของตนเองว่าสามารถรับภาระในการผ่อนชำระค่างวดได้ไหม โดยจะต้องแบ่งค่างวดที่ 40% จากรายได้ต่อเดือน และยังมีเงินเหลืออย่างเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างสบาย ๆ 
  2. ควรมีการรวบรวมเงินดาวน์บ้านให้ได้มากที่สุด โดยในระหว่างที่มีการเตรียมตัวในการขอสินเชื่อบ้าน เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยบ้านไม่ให้สูงขึ้น การเพิ่มเงินดาวน์จะช่วยให้เงินต้นลดลงส่งผลให้ดอกเบี้ยบ้านน้อยลงตามไปด้วย และทำให้ไม่ต้องแบกรับยอดผ่อนเป็นระยะเวลานานเกินไป
  3. รายได้ต่อเดือนมั่นคงชัดเจน และควรให้มียอดเงินในบัญชีคงเหลือไว้โดยประมาณ 30-40% ไม่ควรถอนเงินออกจากบัญชีจนหมด เป็นการทำบัญชีให้มีความน่าเชื่อถือ บัญชีสวย ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการผ่อนชำระ
  4. ควรปิดหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหรือผ่อนสินค้าต่าง ๆ รวมถึงหากมีบัตรเครดิตควรปิดบัตรหรือยกเลิกบัตร เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่า ผู้ขอสินเชื่อบ้านจะไม่เพิ่มภาระหนี้หลายทาง ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระสินเชื่อบ้านได้
  5. เช็คประวัติเครดิตบูโรให้แน่ใจว่า ที่ผ่านมามีการชำระหนี้อย่างตรงเวลา และไม่มีหนี้จนเกินตัว ชักหน้าไม่ถึงหลัง ซึ่งหากเคยมีประวัติการชำระหนี้ล่าช้าก็ต้องปิดหนี้ก่อนและรอให้ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 3-6 เดือนก่อนจึงยื่นเรื่องขอวสินเชื่อบ้าน
  6. การเตรียมเอกสารก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เอกสารทุกฉบับต้องอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน เอกสารรายได้ต้องมีครบทั้งเงินเดือน รายได้อื่น ๆ  มีความชัดเจน ลายเซ็นต้องเหมือนกันทุกฉบับ อย่าลืมเรื่องรายการเดินบัญชีธนาคารที่มียอดเงินคงเหลือแต่ละเดือน 

สรุป ดอกเบี้ยบ้านข้อควรรู้ของคนอยากมีบ้าน

การยื่นเรื่องขอสินเชื่อบ้านกับการรู้วิธีการคำนวณดอกเบี้ยบ้านจะช่วยให้ผู้กู้วางแผนการผ่อนชำระได้อย่างรอบคอบ และการรู้เงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2567 ยังทำให้สามารถวางแผนการทำรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยกู้บ้านที่ถูกลง และทำให้ผ่อนชำระได้อย่างสบายมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยบ้านที่เมื่อผ่อนจบแล้วจะเห็นว่าดอกเบี้ยกู้ยืมบ้านในแต่ละเดือนเกือบครึ่งของค่างวด จึงเป็นเหตุผลของคนที่อยากมีบ้านควรมีความรู้เรื่องดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผ่อนชำระที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเกินไป

Similar Posts