ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น สำคัญอย่างไร จำเป็นแค่ไหน

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น สำคัญอย่างไร จำเป็นแค่ไหน

การประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นจำเป็นอย่างมากในการขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับนักเดินทางที่ประสงค์จะไปเที่ยวประเทศยุโรปที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น หากไม่ทำประกันเดินทางก็จะไม่ได้รับการพิจารณาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตั้งใจจะเดินทางไป

และการที่ระบุว่าจำเป็นก็เพราะว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องเขตอำนาจของสหภาพยุโรป ดินแดนเสรีไร้พรมแดนที่ไม่ต้องตรวจลงตราบนหนังสือเดินทางระหว่างพรมแดน

สหภาพยุโรปได้รวมหลาย ๆ ประเทศเข้าด้วยกัน เป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน ใช้สกุลเงินเดียวกัน และใช้วีซ่าที่ต่างก็ยอมรับในกันและกัน เรียกว่า “วีซ่าเชงเก้น” ที่เราจะได้กล่าวต่อไปในรายละเอียด

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น สำคัญอย่างไร จำเป็นแค่ไหน

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น+ คือ

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น เป็นแบบแผนหนึ่งของการประกันคุ้มครองภัยให้กับนักเดินทางที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศยุโรปกลุ่มเชงเก้น

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และจำเป็นต้องมีตราบใดที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่า โดยควรต้องมีการระบุประเทศทั้งยุโรปโดยให้ครอบคลุมทั้งหมด พร้อมระบุระยะเวลานับตั้งแต่วันบินไป – กลับ กับวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่าพยาบาลหรือประกันอื่น ๆ ต้องไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กรมธรรม์การประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นนั้นจะต้องมาจากบริษัทที่สถานทูตในแต่ละประเทศได้ให้การยอมรับด้วย ซึ่งสามารถจะเข้าไปเช็ครายชื่อบริษัทประกันที่ทางสถานทูตเหล่านี้ได้ให้การยอมรับได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตจากประเทศนั้น ๆ

กลุ่มเชงเก้นมีประเทศใดบ้าง

กลุ่มประเทศเชงเก้น ที่จำเป็นต้องทำประกันเชงเก้นก่อนจะเดินทาง

ประเทศในกลุ่มเชงเก้นจะมีด้วยกัน 26 ประเทศ ได้แก่

 1. ออสเตรีย
 2. เบลเยียม
 3. สาธารณรัฐเช็ก
 4. เดนมาร์ก
 5. เอสโตเนีย
 6. ฟินแลนด์
 7. ฝรั่งเศส
 8. เยอรมัน
 9. กรีซ
 10. ฮังการี
 11. ไอซ์แลนด์
 12. อิตาลี
 13. ลัตเวีย
 14. ลิกเตนสไตน์
 15. ลิทัวเนีย
 16. ลักเซมเบิร์ก
 17. มอลตา
 18. เนเธอร์แลนด์
 19. นอร์เวย์
 20. โปแลนด์
 21. โปรตุเกส
 22. สโลวาเกีย
 23. สโลวีเนีย
 24. สเปน
 25. สวีเดน
 26. สวิตเซอร์แลนด์

สำหรับคนที่ต้องการเดินทางมายังประเทศยุโรปในกลุ่มเชงเก้นไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ท่องเที่ยว, ติดต่อธุรกิจ, ศึกษาเรียนต่อ, รักษาพยาบาล ฯลน ต่างก็จำเป็นต้องทำวีซ่าเชงเก้นจึงจะเข้าประเทศนั้น ๆ ได้ นอกเหนือจากนั้นยังจำเป็นต้องทำประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นก่อนจึงจะขอวีซ่าเข้าประเทศนั้น ๆ ได้

อายุของวีซ่าเชงเก้นจะขึ้นกับการพิจารณาของสถานทูตของประเทศปลายทางหลักในกลุ่มเชงเก้นที่จะออกวีซ่าให้ โดยจะพำนักอาศัยเป็นระยะเวลาสั้นเท่านั้น ระยะเวลาที่อยู่ที่ไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันในประเทศกลุ่มเชงเก้นเท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าประมาณ 60 ยูโร

ระยะเวลาที่สามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าได้ภายใน 90 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง หรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรยื่นสมัครขอสมัครวีซ่าก่อนเดินทาง 30 วัน

นอกจากประเทศที่ระบุข้างต้นในฐานะกลุ่มเชงเก้นแล้ว ประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปก็สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นในการเดินทางเข้าประเทศได้เช่นกัน ประเทศนอกเหนือกลุ่มเชงเก้นที่หมายถึง ก็คือ

 1. แอลเบเนีย
 2. แอนติกาและบาร์บูดา
 3. เบลารุส
 4. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 5. บัลแกเรีย
 6. โคลอมเบีย
 7. โครเอเชีย
 8. นอร์เทิร์นไซปรัส
 9. จอร์เจีย
 10. ยิบรอลตาร์
 11. คอซอวอ
 12. เม็กซิโก
 13. มอนเตเนโกร
 14. นอร์ทมาซิโดเนีย
 15. โรมาเนีย
 16. เซาตูเมและปรินซิปี
 17. เซอร์เบีย
 18. ตุรกี

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น + สำคัญอย่างไร + ทำไว้ดีอย่างไร

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น สำคัญอย่างไร

การประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa Insurance) นั้น นอกจากจำเป็นต่อการใช้ทำวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นแล้ว ยังให้การคุ้มครองในระดับนึง ช่วยให้นักเดินทางรู้สึกปลอดภัย ไร้กังวล หากต้อง

เจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังต่อไปนี้

 • ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
 • เกิดปัญหาขึ้นกับการเดินทาง ยานพาหนะเสียหาย กระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือเสียหายหรือสูญเสีย ก็จะได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยจากประกัน
 • คุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายในทรัพย์สินภายในที่พักอาศัยด้วย
 • คุ้มครองการสูญหายของเอกสารการเดินทาง บัตรเครดิต เงินสดส่วนตัว ฯลฯ ตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ ประสบอุบัติที่ทำให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ก็จะได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในทุก ๆ เรื่องเริ่มตั้งแต่เดินทางเข้ารับการรักษาจนหาย หรือถูกส่งกลับภูมิลำเนาเดิม
 • เกิดการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ก็จะได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นนั้นนอกจากจะจำเป็นในการได้รับพิจารณาออกวีซ่าเชงเก้นแล้ว (เพราะเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น) ยังช่วยให้นักเดินทางสามารถทำกิจกรรมที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การเที่ยว การรักษาตัว ฯลฯ ด้วยความสบายใจว่าถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา ก็ยังมีตัวกลางที่จะคอยช่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการเดินทางให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

และถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง พวกประเทศกลุ่มเชงเก้นเองก็ต้องการความมั่นใจเช่นกันว่านักเดินทางที่เดินทางเข้ามาในประเทศของตนนั้น จะสามารถรับผิดชอบตัวเองทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน ดังนั้นการประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญกับทุก ๆ ฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ณ สถานการณ์ปัจจุบันการประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นสมควรที่จะครอบคลุมการรักษาโรคโควิด 19 ด้วยเพราะยังคงนับว่าเป็นโรคระบาดที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยตรง จึงมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเชงเก้นก็เป็นได้ ดังนั้นกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นสมควรครอบคลุมค่ารักษาโควิด 19 ไว้ด้วย

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นวีซ่าเชงเก้น + ใครบ้างที่ต้องทำ

ใครบ้างที่ต้องทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น

คนที่จำเป็นต้องทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น ก็คือหรือกลุ่มคนที่จะไปเที่ยวประเทศยุโรปนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกลุ่มเชงเก้นเป็นเวลาหลาย ๆ วัน เนื่องจากเป็นข้อบังคับภายใต้กฎระเบียบ (EU) 2019/1155 ของรัฐสภายุโรป

อีกนัยนึงก็คือ คนที่ต้องทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น คือ บุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศยุโรปในกลุ่มเชงเก้น และเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติหรือพำนักถาวรในกลุ่มประเทศเชงเก้น ทั้งนี้รวมถึงบุคคลที่ถือพาสปอร์ตไทยด้วย หรือคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัครทำประกันภัย จุดประสงค์ในการเดินทางของคนกลุ่มนี้ มักจะเป็น

 • ติดต่อธุรกิจ
 • ท่องเที่ยว
 • เยี่ยมญาติ หรือเพื่อนในต่างประเทศ
 • กิจกรรมพิเศษทางวัฒนธรรมและกีฬา
 • แวะเปลี่ยนเครื่องบินหรือเรือโดยสาร
 • ติดต่อราชการ
 • การรักษาพยาบาล
 • การศึกษาและงานวิจัย

เราสามารถจะสรุปได้ว่าสัญชาติที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และ แน่นอนสัญชาติไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกระบุให้ต้องขอวีซ่าเชงเก้นในการเดินทางเข้าประเทศยุโรปกลุ่มเชงเก้น

ประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องมีความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท เพราะเป็นการรับประกันว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยกะทันหัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจะมีคนรับผิดชอบและดูแลจนจบ

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นนั้นต้องครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย และต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยกรณีที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ ต้องรับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน และ/หรือ มีการเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิตในระหว่างที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น

นอกจากนี้บริษัทประกันที่ได้รับการยอมรับจากประเทศในยุโรปกลุ่มเชงเก้น สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นพร้อมแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น หลังจากได้รับรู้ถึงรายละเอียดของแผนการเดินทาง

สรุป

การทำประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นเป็นสิ่งจำเป็นและไม่สามารถเลี่ยงได้ตราบใดที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศยุโรปที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น ทางเราหวังว่าข้อมูลที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นจะช่วยสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญในการทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น อีกทั้งการทำนั้นก็ไม่ยากหากได้ติดต่อกับบริษัทประกันที่ใช่เท่านั้น

ทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น ก่อนเดินทางไปยุโรป

Similar Posts