ประกันภัยแบบกลุ่ม

ประกันภัยแบบกลุ่มคืออะไร ? แต่ละอย่างคุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภัยกลุ่ม หมายถึง ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรับประกันหลายคน (ประมาณ 10 คนขึ้นไป) พร้อมกันภายใต้กรมธรรม์เดียวกันส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ทำประกันกลุ่มจะเป็นพวกนายจ้างหรือบริษัท องค์กรใหญ่ ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งตัวประกันกลุ่มนี้ เป็นประกันที่มีความคุ้มครองเหมือนกับประกันส่วนบุคคล มีทั้งความคุ้มครองหลัก และผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

โดยประกันกลุ่มนั้นก็มีอยู่หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป โดยประกันกลุ่มแต่ละตัวนั้นคุ้มครองอะไร แตกต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบได้ที่บทความนี้

ประกันภัยแบบกลุ่ม

ประกันกลุ่ม คืออะไร

การประกันกลุ่ม (GROUP INSURANCE) คืออะไร การประกันกลุ่มโดยทั่วไป ให้ความคุ้มครองด้านประกันภัย ต่าง ๆ แก่พนักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณารับประกันจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่ม โดยเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ ลูกจ้าง พนักงาน มนุษย์เงินเดือน รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยองค์กรใหญ่ๆ  โดยส่วนใหญ่จะคุ้มครองแบบปีต่อปี

ประกันกลุ่มแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

โดยทั่วไปประกันกลุ่มจะมี 4 ประเภทด้วยกัน แต่ที่นิยมใช้หลักๆจะมี 3 แบบในปัจจุบัน ก็จะมี ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะมีการคุ้มครองแตกต่างกันไป ก่อนที่เลือกว่าจะทำประกันกลุ่มตัวไหน ควรทำการศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน โดยรายละเอียดของประกันกลุ่มทั้ง 3 แบบนั้น มีอยู่ด้วยกัน ดังนี้

ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่ม คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตจากเหตุต่างๆ เช่นการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โดยที่บริษัทประกันภัย จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้รับผลประโยชน์ทันทีของผู้ทำประกันภัยตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย (ยกเว้น ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนาภายในปีแรกของการทำประกัน)

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ กลุ่มประกันสุขภาพที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน เมื่อพนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาทำงานจะมีทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือคลีนิคได้ทันทีเหมือนกับการทำประกันสุขภาพทั่วๆ ไปเช่นกัน

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม คือ สัญญาเพิ่มเติมจากประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะต่างๆ ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์แต่ต้องเป็นอุบัติเหตุเท่านั้น! รวมถึงยังมีค่าชดเชยเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกด้วย หากบริษัทไหนมี ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มถือว่าดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้านั่นเอง

พนักงานจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากประกันกลุ่ม

ทีนี้มาดูกันว่า สำหรับพนักงานบริษัท จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง จากประกันกลุ่ม

  1. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเมื่อต้องเข้ารับการรักษาเพราะบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ผู้เอาประกันภัย บริษัทหรือองค์กรแทน
  2. หลายๆ คนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยมักจะรอให้หายเอง เนื่องจากมีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและการที่มีประกันกลุ่มจะช่วยทำให้พนักงานหรือลูกจ้างกล้าที่จะไปรักษาอาการเจ็บป่วยแต่เนิ่นๆ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงได้
  3. ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น เพราะพนักงานจะรู้สึกว่าบริษัทนั้นพึ่งพาได้ เหมือนมีหลักประกันที่มั่นคงทำให้อุ่นใจ

ประกันสุขภาพกลุ่ม

นายจ้างได้รับประโยชน์อะไรจากการทำประกันกลุ่ม

นอกจากพนักงานแล้ว ก็ยังมีนายจ้างที่จะได้ประโยชน์จากประกันกลุ่ม มีดังนี้

  1. บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรว่าให้ความสำคัญกับพนักงาน และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง
  2. บริษัทที่มีประกันกลุ่มให้กับพนักงาน จะช่วยให้บริษัทนั้นๆ ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีอีกด้วย โดยนำค่าเบี้ยประกันภัยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายตอนที่จะส่งภาษีประจำปี
  3. ประกันกลุ่ม เป็นประกันที่มีต้นทุนต่ำ แต่ทำให้ลูกจ้างหรือพนักงานนั้นได้ผลประโยชน์สูงเหมือนกันกับการทำประกันภัยรายบุคคล

ประโยชน์ของประกันกลุ่มต่อองค์กร

ประโยชน์และข้อดีด้านภาษีของประกันกลุ่ม

ทำไมการทำประกันกลุ่มจึงสำคัญกับธุรกิจประโยชน์ ซึ่งข้อดีของประกันกลุ่มที่ผู้ประกอบการจะได้รับนั้น หลัก ๆ คือช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงได้เอง ในส่วนของงบสวัสดิการไม่บานปลาย พร้อมทั้งช่วยวางแผนทางด้านการเงินขององค์กรหรือบริษัทได้โดยสามารถประเมินเบี้ยประกันภัยได้ล่วงหน้า ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำค่าเบี้ยประกันมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

ตัวประกันกลุ่มนั้นมีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการทำประกันภัยรายบุคคล และยังช่วยให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและองค์กรอีกด้วย

สรุป

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยในแบบหลากหลายให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ ให้เข้ากับธุรกิจของตัวเองมากที่สุด ประกันกลุ่มคือสวัสดิการอย่างหนึ่งของพนักงานให้ความคุ้มครองที่ดีเมื่อเปรียบกับการซื้อประกันส่วนบุคคล เป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะพนักงานหรือลูกจ้างถือเป็นบุคคลากรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

ซึ่ง Luma Health ก็มี “ประกันกลุ่ม” ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SME ไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือขนาดกลางองค์กร มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน โดยที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกแบบแผนความคุ้มครองให้เข้ากับบริษัทหรือธุรกิจของคุณได้ สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดจากเราได้

Similar Posts