เลสิก

เลสิก วิธีแก้ปัญหาสายตาแบบถาวร รวมข้อควรรู้!

ปัจจุบันการรักษาและการแก้ไขสายตาเพื่อให้มีโลกทัศน์ที่ชัดเจนขึ้นนั้น เราสามารถทำได้อยู่หลายวิธี เช่น การใส่แว่นตา การใส่คอนแทคเลนส์ แต่วิธีเหล่านี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถาวรเพราะถ้าหากเราไม่ได้ใส่แว่นตา หรือใส่คอนแทคเลนส์ เราก็จะยังคงอยู่ในสภาพที่มองอะไรได้ไม่ชัดเจนเช่นเดิม

ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาทางการแพทย์จนเกิดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสายตาผิดปกติให้กลับมามีค่าสายตาที่ปกติแบบถาวร ซึ่งเรียกว่า “เลสิก” นั่นเอง นอกจากนี้ LASIK จะช่วยสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่มีอิสระ ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การทำงานบางประเภท ทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ และปรับบุคลิกให้ดีขึ้นอีกด้วย

เราจึงจะมาทำความเข้าใจว่าเลสิกคืออะไร มีกี่ประเภทพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเลสิก และมีใครบ้างที่เหมาะสมจะทำได้บ้าง สุดท้ายนี้ยังมีข้อควรระวังอะไรบ้างที่เกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

ประโยชน์จากการทำเลสิก

เลสิก คืออะไร เหมาะกับใคร ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำ

LASIK ย่อมาจาก Laser in-situ keratomileusis คือ เทคนิคการรักษาปัญหาสายตาด้วยวิธีการผ่าตัดซึ่งต้องมีการแยกชั้นกระจกตาบางส่วนก่อนที่จะใช้แสงเลเซอร์ (Excimer laser – เลเซอร์เย็นชนิดที่ใช้ปรับแต่งพื้นผิวเท่านั้น ) ยิงปรับแต่งความโค้งของกระจกตาให้แบนหรือนูนขึ้น เพื่อที่จะให้แสงตกกระทบจอประสาทตาพอดี

ดังนั้นเลสิกจึงถูกจัดให้เป็นหนี่งในวิธีที่ใช้แก้ไขปัญหาสายตาที่ผิดปกติให้กลับมาเป็นปกติ ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนเหมือนคนทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดจะประมาณ 15-20 นาที และไม่มีการใช้ยาสลบ เพียงใช้ยาชาหยอดตาเท่านั้น เพราะแพทย์จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการเลสิกตาในบางขั้นตอน

นอกจากนี้คุณสมบัติทั่วไปของคนที่สามารถเข้ารับการทำเลสิกได้นั้นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป, มีค่าสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปีโดยมีค่าการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50, ไม่เป็นโรคตาต้องห้าม เช่น จอประสาทตาเสื่อม, มีกระจกตาหนา แข็งแรงเพียงพอ เป็นต้น

ในเรื่องของการเลือกทำเลสิกนั้น ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณามีอยู่หลัก ๆ 5 เรื่อง ซึ่งก็คือ เลสิก ราคาเท่าไร, ค่าสายตามากน้อยแค่ไหน เป็นปัญหาสายตาแบบไหน – สั้น ยาว เอียง, วิธีการดำเนินชีวิตประจำวัน, อายุ และสุดท้ายก็คือสุขภาพของดวงตานั่นเอง

เลสิกตา คืออะไร

เลสิกมีแบบไหนบ้าง พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา

วงการแพทย์ได้มีการพัฒนาการทำ lasik เพื่อแก้ไขสายตาสั้น เอียง ยาวแบบถาวรออกมาหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสายตาแตกต่างกันไป รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปขึ้นกับความยากง่ายของแต่ละวิธีเช่นกัน และทุกวิธีที่กล่าวถึงนี้จะเน้นแก้ไขที่กระจกตาเป็นหลัก

โดยเลสิก นั้นก็มีอยู่หลายแบบ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. PRK (Photorefractive Keratectomy)

PRK Lasik คือการเลสิกแบบที่ไม่มีการเปิดฝากระจกตา แต่จะใช้การถูผิวกระจกตาชั้นนอกสุดออกแทน หลังจากนั้นจึงยิงเลเซอร์ Excimer เพื่อเจียกระจกตาดำในการแก้ไขค่าสายตา

 • เป็นเลสิกที่เหมาะกับคนที่มีสายตาสั้นเอียงน้อย : สายตาสั้น 500 สายตายาว 500 และสายตาเอียง 200, คนที่มีภาวะจอประสาทตา, คนที่มีกระจกตาบาง เบ้าตาลึก
 • มองเห็นชัดภายใน 1 สัปดาห์ และชัดสุดหลัง 1 เดือน
 • ข้อดีคือกระจกตาจะแข็งแรงดีที่สุด
 • ข้อเสียคือจะรู้สึกปวดมากหลังทำเลสิกในช่วง 1-2 วันแรก และฟื้นตัวช้า

เลสิก ราคา 30,000 – 50,000 บาท

2. Microkeratome LASIK (เลสิกใบมีด)

เป็นการทำเลสิกแบบดั้งเดิม นั่นก็คือ การใช้ใบมีดขนาดเล็กมาทำการผ่าแยกชั้นกระจกตาออก 1 ใน 3 ของความหนากระจกตา จากนั้นก็ใช้การยิงเลเซอร์ Excimer เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา ปรับค่าสายตาให้ได้ค่าตามที่ต้องการก่อนที่จะทำการปิดกระจกตาเข้าที่เดิม

 • เป็นเลสิกที่เหมาะกับคนที่มีสายตาสั้นเอียงทั่ว ๆ ไป : สายตาสั้น 1,000 สายตายาว 500 และสายตาเอียง 500, คนที่มีกระจกตาหนาปกติ, คนที่ไม่มีโรคตาที่โดนห้ามผ่าตัด
 • มองเห็นได้ชัดภายใน 1 วันหลังเลสิก
 • ข้อเสียคือไม่เหมาะกับคนที่มีตาเล็กมาก

เลสิกตา ราคา 30,000 – 50,000 บาท

3.  Femto LASIK (เลสิกไร้ใบมีด)

Femto Lasik คือวิธีผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ Femtosecond Laser เพื่อแยกกระจกตาแทนใบมีด ข้อดีคือสามารถระบุความหนาของฝากระจกตาได้ตามต้องการ  ทำให้แยกชั้นกระจกตาได้เรียบเนียน แล้วจึงใช้เลเซอร์ Excimer ปรับแต่งกระจกตา

 • เป็นเลสิกที่เหมาะกับคนที่มีสายตาสั้นเอียงมาก : สายตาสั้น 1,000 สายตายาว 500 และสายตาเอียง 500
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด 30 นาที
 • มองเห็นชัดภายใน 1 วันหลังผ่าตัด
 • ไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นคนที่มีกระจกตาบาง หรือตาเล็ก เพียงแต่หลังทำเลสิกตาจะแห้งชั่วคราว

Femto Lasik ราคา 70,000 – 100,000 บาท

4. ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction เลสิกไร้ใบมีดอีกหนึ่งวิธี)

เป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดที่ใช้แสงเลเซอร์ เฟมโตเซกเกน เพื่อตัดชิ้นเนื้อเป็นรูปเลนส์เล็ก ๆ แล้วหยิบออกมาจากกระจกตา โดยไม่มีการเปิดฝาหรือเจียกระจกตา เพราะเมื่อได้นำชิ้นเนื้อออกไปกระจกตาก็จะแบนลงจนทำให้ค่าสายตากลับสู่ปกติ แผลจะมีขนาดเล็กมากแค่ 2-4 mm จึงทำให้หายเร็ว ปัญหาเคืองตา ตาแห้งก็จะน้อยมาก

 • เป็นเลสิกที่เหมาะเฉพาะกับคนที่มีสายตาสั้นเอียงทั่ว ๆ ไป : สายตาสั้น 1,000 และสายตาเอียง 500 ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับคนที่มีสายตาเอียงมาก ใช้รักษาเฉพาะสายตาสั้นและเอียงเท่านั้น
 • มองเห็นชัดภายใน 1-2 วันหลังผ่าตัด แต่จะชัดมากสุดหลังผ่านไป 1 เดือน

เลสิกตา ราคา 90,000 – 120,000 บาท

5. ICL (Implantable Collamer Lens)

เป็นการผ่าตัดเลนส์เสริมโดยการใส่เลนส์ไว้ข้างหน้าเลนส์ธรรมชาติ แต่อยู่หลังม่านตาของผู้รับบริการแบบที่ไม่ต้องใช้มีดผ่าหรือลอกกระจกตา วิธีนี้จะไม่ทำลายกระจกตา ไม่ทำให้ตาแห้ง และก็ไม่เจ็บเวลาทำเลสิก

 • เป็นเลสิกที่เหมาะกับคนสายตาสั้นยาวเยอะ ๆ และไม่มีโรคตาต้องห้าม เช่น ต้อกระจก, คนที่มีกระจกตาบาง, คนที่มีโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบในร่างกาย เช่น รูมาตอยด์ จิตเวช ที่ยังต้องกินยาอยู่ และคนที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี
 • ทำได้ทีละข้าง

ราคา ทำเลสิก ประมาณ 150,000 – 200,000 บาท

อายุเท่าไหร่ถึงเริ่มทำเลสิกได้โดยไม่กระทบผลลัพธ์

สำหรับคนที่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ไม่ชัดเจนนั้น แต่ไม่ต้องการที่จะแก้ปัญหาสายตาด้วยวิธีการสวมแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ จึงตัดสินใจเลือกวิธีการทำเลสิกแทน

เพียงแต่ว่าการที่จะรักษาด้วยวิธีเลสิกนั้นแพทย์ต้องมีการตรวจเช็กความเหมาะสมของผู้ที่ต้องการเลสิกตาก่อน หนึ่งในปัจจัยที่ต้องการก็คือ คำถามที่ว่าผู้เข้ารับการทำเลสิกอายุเท่าไร เพราะผู้ที่สามารถทำเลสิกได้ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเนื่องจากเป็นช่วงที่มีค่าสายตาคงที่แล้ว

หลังทำเลสิกมีผลข้างเคียงด้านใดบ้าง

ถึงแม้เลสิกจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียงให้กลับมามีค่าปกติ จนได้เห็นโลกทัศน์ที่ชัดเจนเหมือนกับคนอื่นทั่วไปนั้น ขณะเดียวกันก็ควรที่จะระลึกได้เช่นกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นหลังทำ lasik ได้เช่นกัน

ผลข้างเคียงของการทำเลสิกที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็จะมีดังต่อไปนี้

 • รู้สึกเคืองตาช่วงสั้น ๆ ใน 24 ชั่วโมงแรกหลัง LASIK มีน้ำตาไหล
 • ตาแห้ง ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงแรก ๆ หลังเลสิกประมาณ 3-6 เดือน
 • เห็นแสงกระจายตอนกลางคืน แล้วจะค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
 • สายตาไม่ชัด อาจมีอาการตาพร่า โดยมากจะเกิดในช่วงสัปดาห์แรกหลังทำเลสิก
 • มีความแม่นยำของสายตาประมาณ 97-99% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย
หลังทำเลสิก มีผลข้างเคียงไหม

สรุปเรื่องของการทำเลสิก

เทคนิคการเลสิกตาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เราจะเห็นว่าแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในการทำ lasik และมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาสายตา ปัญหาร่างกายที่แตกต่างกัน การที่จะตัดสินใจเลือก

เทคนิคเลสิกที่ดีที่สุดนั้นควรทำเมื่อได้ปรึกษา และรับการตรวจวินิจฉัย ประเมินสภาพตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์ผู้ชำนาญก่อน

Similar Posts