IVF ราคา

เด็กหลอดแก้ว (IVF) ราคาเท่าไร แก้ปัญหาสำหรับผู้เป็นภาวะมีบุตรยาก

IVF ราคา

การตั้งครรภ์เป็นความปรารถนาของหลายๆ ครอบครัว แต่สำหรับผู้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากจำเป็นต้องเข้าปรึกษาแพทย์ เพื่อหาเทคนิคทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้สามารถตั้งครรภ์ได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว แพทย์จะแนะนำการทำเด็กหลอดแก้ว IVF หรือการทำอิ๊กซี่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่การทำ IVF ราคาค่อนข้างสูง แล้วค่าใช้จ่ายในการทำ IVF มีอะไรบ้าง มีข้อดีอย่างไร ทำไมแพทย์จึงแนะนำให้ทำวิธีนี้ ไปดูกัน

ทำเด็กหลอดแก้ว IVF ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการทำ IVF

การทำเด็กหลอดแก้ว IVF คือ กระบวนการทางการแพทย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้มีบุตรยาก ซึ่งควรเข้ารับคำปรึกษาและการรักษาจากสถานพยาบาลที่ได้รับความน่าเชื่อถือ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้ รวมถึงการทำ IVF ราคาต้องสมเหตุสมผล ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำ IVF มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ขั้นตอนการเตรียมพร้อม (Preparation Part) จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
 • ฝ่ายผู้หญิง จะต้องตรวจเลือดชุดฝากครรภ์และโรคติดเชื้อ (LAB ANC+Infectious) วัดระดับฮอร์โมนของรังไข่ อัลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอด และวัดระดับฮอร์โมนที่บ่งบอกปริมาณไข่สำรองที่เหลืออยู่ในรังไข่
 • ฝ่ายผู้ชาย จะต้องตรวจเลือดทั่วไป พร้อมโรคติดเชื้อ (LAB ANC+Infectious) วิเคราะห์คุณภาพเชื้ออสุจิ รวมทั้งเปอร์เซ็นการแตกตัวของ DNA (Sperm Count) และค่าบริการแช่แข็งน้ำเชื้อ (รายปี)

2. ระยะกระตุ้น (Ovarian Stimulation Part) จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าอัลตราซาวด์เพื่อดูการเจริญเติบโตของถุงไข่
 • ค่าตรวจเลือดสำหรับฮอร์โมน
 • ค่ายาสำหรับการกระตุ้น โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล
 • ค่ายาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไข่ตกก่อนเวลา
 • ค่ายาสำหรับฉีดให้ไข่พร้อมสำหรับการเก็บไข่ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล

3. หัตถการเก็บไข่และกระบวนการเกี่ยวกับตัวอ่อน IVF (Laboratory Part) จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าหัตถการเก็บไข่ การช่วยปฏิสนธิ (Oocyte retrieval and Embryo culture)
 • ค่าตรวจโครโมโซม NGS ก่อนการย้ายตัวอ่อน (Preimplantation Genetic Screening) สำหรับ 24 โครโมโซม และสำหรับ 5 โครโมโซม
 • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)

4. เตรียมใส่ตัวอ่อน (Embryo Transfer and Luteal Support program)

 • ค่ากระบวนการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก (Embryo Transfer)
 • ค่าหลังจากการย้ายตัวอ่อนสำเร็จ

5. รายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำเด็กหลอดแก้ว IVF

 • ค่าผ่าตัดเพื่อเอาเชื้ออสุจิออกจากลูกอัณฑะ (Surgical Sperm Retrieval : SSR)
 • ค่าส่องกล้องดูในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) และตัดติ่งเนื้ออก
 • ค่าผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)

โดยการทำเด็กหลอดแก้ว ราคาของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งสภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ สุขภาพของไข่และน้ำเชื้อ สถานพยาบาล ความเชี่ยวชาญของแพทย์ ดังนั้น ก่อนเข้ารับการรักษาจึงควรสอบถามค่าใช้จ่ายในการทำ IVF หรือหากทำIVF ราคาประมาณเท่าใด ให้ดีเสียก่อน

ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization, IVF) มีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสุขภาพของทั้งของผู้ชายและผู้หญิง เพื่อประเมินควาพร้อมของร่างกายก่อนทำ IVF
 2. แพทย์จะใช้ยาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่ของผู้หญิง และยาควบคุมการเจริญเติบโตของไข่ เพื่อให้ตกไข่หลายใบ และสุกพร้อม ๆ กัน
 3. แพทย์เก็บไข่ออกมา โดยใช้เข็มแบบพิเศษ ก่อนจะรอรับการผสม พร้อมกับคัดเลือกตัวอสุจิจากน้ำอสุจิ
 4. แพทย์นำไข่ไปผสมอสุจิในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อน โดยเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ จนถึงระยะที่ตัวอ่อนสามารถฝังตัวได้
 5. แพทย์จะดำเนินการย้ายตัวอ่อนเข้าไปในมดลูก พร้อมแช่แข็งตัวอ่อนที่เหลือ
 6. แพทย์จะนัดกำกับติดตามผล ว่า ไข่ฝังตัวเรียบร้อยดีหรือไม่ มีการเจริญเติบโตตามแผนที่วางไว้หรือไม่

ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเป็นกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วในภาพรวม ซึ่งแต่ละสถานพยาบาลก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดูแลแตกต่างกันไป จึงต้องศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้ดี ทั้งความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง IVF การบริการของสถานพยาบาล รวมถึงการทำ IVF ราคาต้องสมเหตุสมผล ไม่แพง หรือเอาเปรียบจนเกินไป

ข้อดีในการทำ IVF

การทำเด็กหลอดแก้ว IVF

การทำเด็กหลอดแก้ว IVF มีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะคู่สามีภรรยาที่พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเป็นภาวะมีบุตรยาก โดยสามารถสรุปข้อดีของ IVF ดังนี้

 • เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก
 • สามารถตรวจสอบไข่หรือตัวอ่อน เพื่อลดความเสี่ยงการสืบทอดโรคทางพันธุกรรม
 • ช่วยควบคุมการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น ทั้งจำนวนไข่ที่ผสมและจำนวนตัวอ่อนที่ฝังในมดลูก
 • สามารถทำ IVF ครั้งเดียว แต่ได้ไข่หรือตัวอ่อนจำนวนมาก สามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้
 • หากทำ IVF แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ผู้มีบุตรยากก็ยังมีโอกาสทำใหม่ได้อีก
 • การทำเด็กหลอดแก้วมีความปลอดภัยสูง เพราะจะมีการประเมินสุขภาพของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าการทำ IVF ราคาจะค่อนข้างสูง แต่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาการตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากได้ ทำให้ IVF ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ความเสี่ยงในการแท้งจากการทำ IVF

แม้ว่า การทำเด็กหลอดแก้ว IVF จะมีข้อดีมากมาย อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการแท้งเช่นเดียวกับการตั้งครรภ์ธรรมดา โดยความเสี่ยงเหล่านั้น เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • การผสมไข่และอสุจิในห้องปฏิบัติอาจมีความไม่สมบูรณ์
 • ฝังตัวอ่อนลงในมดลูกอาจจะไม่สำเร็จ
 • ตัวอ่อนมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางพันธุกรรม
 • คุณภาพของไข่และอสุจิมีผลต่อความสำเร็จของการตั้งครรภ์
 • เกิดความผิดพลาดในระหว่างย้ายไข่หรือตัวอ่อน
 • ตัวอ่อนฝังนอกมดลูก
 • สุขภาพของคุณแม่ไม่เอื้อต่อการตั้งครรภ์ เกิดภาวะหรืออาการเสี่ยงขณะตั้งครรภ์
 • แพทย์ให้ยาเร่งการเจริญเติบโตของไข่ หรือควบคุมการตั้งครรภ์ได้ไม่ดีพอ

ปัจจัยของความเสี่ยงดังกล่าว อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ เพราะผู้มีบุตรยากจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว แม้ว่า การทำ IVF ราคาหรือค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็ถือว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สามารถเติมเต็มความต้องการของครอบครัวได้

สรุป

การทำเด็กหลอดแก้ว IVF เป็นเทคนิคช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้มีบุตรยาก โดยแพทย์จะประเมินสุขภาพ กระตุ้นการตกไข่ ก่อนจะนำไปผสมกับอสุจิจนได้ตัวอ่อนมาฝังตัวในมดลูก ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าง Safe fertility ศูนย์มีบุตรยาก ซึ่งพร้อมให้การดูแลตลอดกระบวนการรักษาด้วย IVF ราคาไม่แพง เพื่อให้ผู้มีภาวะมีบุตรยากสามารถตั้งครรภ์ได้ตามความตั้งใจ

Similar Posts