เรียน IELTS

เรียน IELTS ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ติวสอบ IELTS เสริมจุดแข็งพัฒนาจุดอ่อน

เรียน IELTS

ใครหลายคนคงย่อมเคยได้ยินเกี่ยวกับการเรียน IELTS กันมาบ้าง แล้วทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงเลือกเรียน IELTS กันนะ? หากเราพูดกันถึงวิชาสามัญที่ได้เรียนกันโดยปกติในโรงเรียน นอกจากความรู้ที่จำเป็นอย่างวิชาด้านการคำนวณแล้ว ภาษาอังกฤษเองถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจำเป็นอย่างมาก ในยุคปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการสื่อสารเหมือนเป็นภาษากลาง ทั้งยังมีบริษัทมากมายที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

ที่สำคัญผลการสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในระดับสากล ได้รับการยอมรับทั้งจากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำมากมาย ทำให้นอกจากเรียน IELTS เพื่อพัฒนาตนเองแล้ว เรายังสามารถนำผลคะแนนสอบไปยื่นเรียนต่อหรือสมัครเข้าทำงานได้ทั่วโลก แต่เราจะมีวิธีการเลือกคอร์สเรียน IELTS อย่างไร คอร์สเรียน IELTS ราคาเท่าไหร่ ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับติว IELTS หรือเลือกสถาบันสอนภาษาเรียน IELTS ที่ไหนดี มาหาคำตอบไปพร้อมกันเลย

IELTS คืออะไร ทำไมใคร ๆ ถึงต้องเรียน IELTS

IELTS คืออะไร? IELTS หรือ The International English Language Testing System เป็นการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าสอบสามารถนำผลคะแนนที่ได้ไปยื่นต่อสำหรับเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติในไทยหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ผลคะแนนเพื่อยื่นสมัครเข้าทำงาน รวมทั้งใช้ในการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่น ซึ่งรูปแบบของข้อสอบจะมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะด้วยกัน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน

โดยผู้ที่มีความประสงค์ต้องการใช้คะแนนส่วนมากมักนิยมเตรียมตัวสอบด้วยการเลือกลงคอร์สเรียน IELTS เพื่อเพิ่มพูoความรู้ พัฒนาทักษะ ปรับจุดอ่อนเสริมสร้างจุดแข็ง และฝึกฝนการทำข้อสอบก่อนลงสนามจริงเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ รวมถึงนำความรู้ตลอดจนเทคนิคที่ได้จากการเรียน IELTS ไปต่อยอดด้านการใช้งานในชีวิตประจำวัน

เรียน IELTS ต้องเรียนเรื่องใด คอร์สครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้าง

คอร์สเรียน IELTS ที่น่าสนใจมีสอนเรื่องใดบ้างและครอบคลุมเนื้อหาตรงส่วนไหน มาดูกัน

เรียน IELTS พาร์ทการพูด (Speaking)

คอร์สเรียน IELTS ของ Englishparks ครอบคลุมเนื้อหาด้านการพูดในส่วนของเทคนิคการเรียงเนื้อหาบทพูด เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดได้อย่างลื่นไหล ลดอาการประหม่าและตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ โดยคอร์สเรียนไอเอล ของ Englishparks จะจำลองสถานการณ์เหมือนการสอบจริงผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้สอนว่าผู้เรียนควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนไหนบ้าง

เรียน IELTS พาร์ทการฟัง (Listening)

คอร์สเรียน IELTS ของ Englishparks ในพาร์ทการฟัง เนื้อหาบทเรียนจะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนรู้คำศัพท์จำเป็นต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ได้เรียนรู้สำนวนจำเป็นมากมายตลอดจนวิธีการพูดอย่างเจ้าของภาษาโดยผู้สอนเจ้าของภาษา แล้วนำคำศัพท์เหล่านั้นไปใช้ตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียน IELTS พาร์ทการอ่านและเขียน (Reading & Writing)

คอร์สเรียน IELTS ของ Englishparks สำหรับพาร์ทด้านการอ่านและการเขียน ตัวเนื้อหาอาจารย์ผู้สอนจะคอยให้คำแนะนำและตรวจแก้เพื่อปรับปรุงงานเขียนให้มีคุณภาพ โดยจะแชร์เทคนิคในการเขียน ไม่ว่าจะ Introduction, Body หรือ Conclusion ตลอดจนการรวบรวมไอเดียอย่าง Brainstorm Ideas ให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้การบริหารเวลาก็สำคัญ เพราะการอ่านจะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร เนื้อหาคอร์สเรียน IELTS พาร์ทการอ่านจะช่วยสอนเทคนิคในการหาคีย์เวิร์ดให้ผู้เรียนเข้าใจคำถามและเขียนได้เร็วขึ้น

เรียน IELTS เหมาะกับใคร ไม่มีพื้นฐานสามารถลงเรียนได้ไหม

อยากเรียน IELTS แต่ไม่มีพื้นฐานภาษาเลยแต่อยากเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิมสามารถลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษได้ไหม? เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคอร์สเรียน IELTS จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมครบทุกทักษะ ซึ่งหลังจากเรียนจบคอร์สและสมัครสอบ IELTS แล้ว ทางผู้เรียนยังสามารถนำผลคะแนนจากการสอบไปต่อยอดการเรียนรู้หรือเพิ่มโอกาสในการหางานได้อีกด้วย

คอร์สติวสอบ IELTS มีวิธีการเน้นให้ตัวผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาบทเรียนที่ครบถ้วนพร้อมด้วยเทคนิคในการทำข้อสอบผ่านการฝึกฝนจากข้อสอบจริงที่หลากหลาย โดยในการเรียน IELTS นี้จะเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ตั้งเป้าผลคะแนนสอบไว้ที่ประมาณ 6.5-7.5 คะแนน ให้บรรลุคะแนนเป้าหมาย เตรียมตัวสอบ IELTS แม้ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานน้อยแต่หากตั้งใจเต็มที่ก็สามารถพิชิตคะแนนที่ตั้งเป้าไว้ได้

เรียน IELTS ดียังไง

เรียน IELTS ดียังไง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนคอร์ส IELTS

ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างการสมัครเรียน IELTS เรียกได้ว่ามีความสำคัญและเป็นใบเบิกทางต่อยอดได้ในอีกหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น นำผลสอบ IELTS ที่ได้ไปใช้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติหรือต่างประเทศ ใช้ยื่นสมัครเข้าทำงานในองค์กรที่ชื่นชอบซึ่งอาศัยคะแนนด้านนี้ประกอบประวัติส่วนตัว นอกจากนี้แล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนคอร์ส IELTS ยังมีอีกหลายข้อด้วยกัน

คอร์สเรียน IELTS ของ Englishparks จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะได้อย่างครบถ้วน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารพูดคุยออกไปได้อย่างมั่นใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง การเรียน IELTS จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามสอบผ่านแบบฝึกหัดจากข้อสอบจริง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับคลังคำศัพท์ใหม่ พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบแต่ละพาร์ทให้ได้คะแนนดีที่สุด

เรียน IELTS เตรียมตัวสอบ ใช้คะแนน IELTS ไปยื่นอะไรได้บ้าง

การเรียน IELTS จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งยังสามารถนำผลคะแนนจากการเรียนภาษาอังกฤษสอบ IELTS ไปยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้สำหรับใครที่กำลังมีแพลนเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในประเทศหรือเดินทางไปเรียนต่อยังต่างประเทศ

นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังสามารถนำผลคะแนนสอบจากการเรียน IELTS ไปใช้สมัครเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำมากมายได้ทั่วโลก เนื่องจากผลคะแนน IELTS เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีมาตรฐาน รวมถึงสามารถใช้ผลสอบในการโยกย้ายถิ่นฐานได้ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสาร ซึ่งหากเรามีผลคะแนน IELTS เป็นที่น่าพอใจก็จะสามารถการันตีคุณสมบัติและเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานที่ดีได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียน IELTS ทำความเข้าใจคอร์ส IELTS ก่อนเรียน

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียน IELTS แต่ยังมีคำถาม เราได้รวบรวมหัวข้อคำถามที่น่าสนใจมาฝากกัน

เรียน IELTS ควรเน้นเรื่องไหนบ้าง?

การเรียนสอบ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 4 พาร์ทหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ Listening, Writing, Speaking และ Reading ซึ่งผู้เรียนควรเน้นในเรื่องของคำศัพท์และสำนวนเพื่อจับใจความระหว่างฟังให้แม่นยำ การเรียงเนื้อหาบทพูด เคล็ดลับการบริหารเวลา หาคีย์เวิร์ดจากบทความเพื่อให้เข้าใจคำถามได้รวดเร็ว และเทคนิควิธีการเขียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เรียน IELTS แต่ละที่มีความแตกต่างอย่างไร?

ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความพร้อมและวิธีเตรียมตัวสอบที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการเรียน IELTS กับทาง Englishparks เราจะวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับใช้เทคนิคเนื้อหาการสอนให้ตอบโจทย์เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยบุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพพร้อมให้ความรู้และมอบเทคนิคการทำข้อสอบ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังสามารถฝึกฝนการเขียนให้อาจารย์ตรวจรวมถึงฝึกพูดเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ตลอดหลักสูตร

ควรเลือกเรียน IELTS กับอาจารย์คนไทยหรือเจ้าของภาษา?

หากเลือกเรียน IELTS กับเจ้าของภาษา แน่นอนว่าทางผู้เรียนจะได้เคล็ดลับในส่วนของการพูด (Speaking) ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนคนไทยจะสื่อสารกับผู้เรียนได้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนมากกว่า โดยเฉพาะในส่วนของพาร์ทการเขียน (Reading) และการฟัง (Listening) ที่จะช่วยแนะนำวางแผนเทคนิคในการทำข้อสอบได้อย่างเป็นระบบและตรงจุดนั่นเอง

สรุปเรียน IELTS ดียังไง ควรเรียนที่ไหนดี

ภาษาอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นทักษะจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งผลคะแนนจากการสอบ IELTS ยังเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการสมัครเข้ามหาลัยหรือเข้าทำงาน ใคร ๆ หลายคนจึงนิยมเรียน IELTS เพื่อเป็นแนวทางเตรียมตัวก่อนสอบ ที่สำคัญเราควรเลือกที่เรียน IELTS กับสถาบันภาษาเรียน IELTS ที่มีใบรับรองผล คอร์สค่าเรียน IELTS เหมาะสม ครูผู้สอนมีประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวก่อนลงสนามจริงได้อย่างเต็มที่

Similar Posts