รถแลกเงิน

รถแลกเงิน ทางเลือกสำหรับผู้มีปัญหาด้านการเงิน

รถแลกเงิน

ปัจจัยสี่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิต แต่ในปัจจุบันการจะได้ปัจจัยสี่มานั้น จำเป็นต้องเงินซื้อมา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยสี่ ยังมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ยังจำเป็นในชีวิตของเรา ทำให้ทุกคนต่างต้องทำงานหนัก เพื่อให้ได้เงินมาเพื่อจับจ่ายสิ่งที่ตัวเองต้องใช้ และต้องการ

ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวนี้ หลายครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายยังคงที่อยู่ ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้จ่ายในยามจำเป็นหรือหมุนเวียนธุรกิจ ดังนั้นสำหรับคนที่มีรถยนต์และมีความจำเป็นต้องใช้เงิน การกู้สินเชื่อรถแลกเงิน หรือการเอารถไปค้ำประกันให้ได้เงินก้อนมา จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ โดยสินเชื่อรถแลกเงิน มีรายละเอียดอะไรบ้าง มาทำความเข้าใจกับมันให้มากขึ้นจากบทความนี้ 


รถแลกเงิน คือ

รถแลกเงิน จัดเป็นสินเชื่อเงินกู้อีกประเภทหนึ่งที่ใช้รถยนต์ที่ปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน แต่ที่พิเศษก็คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ยังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ หลังจากผู้ให้กู้ (สถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่น ๆ) อนุมัติวงเงินกู้เป็นวงเงินก้อนหนึ่งให้แก่ผู้ขอกู้

รถแลกเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

 • แบบโอนเล่ม : เป็นการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นชื่อผู้ให้กู้สินเชื่อ โดยการเปลี่ยนชื่อเจ้าของในเล่มทะเบียนรถยนต์จากผู้ขอกู้เป็นผู้ให้กู้แทน
 • แบบไม่โอนเล่ม : เป็นการโอนลอยแทน นั่นคือ ชื่อเจ้าของในเล่มทะเบียนรถยนต์ยังคงเดิมไม่เปลี่ยน แต่ถ้าเกิดการผิดชำระหนี้ ผิดสัญญา ชื่อเจ้าของรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นของผู้ให้กู้เงินทันที

รถแลกเงิน, จำนำรถ หรือ จำนำทะเบียนรถ เหมือนกันไหม

โดยรวมแล้ว คำว่า รถแลกเงิน, จำนำรถ หรือจำนำทะเบียนรถ จะมีความหมายเหมือนกัน คือ เป็นหนึ่งในประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีรถยนต์ปลอดภาระหนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้สินเชื่อเงินก้อนไว้ใช้ในยามจำเป็น ขณะเดียวกันก็ยังมีรถยนต์ไว้ขับได้ตามปกติ

สรุปแล้วคำว่า รถแลกเงิน, จำนำรถและ จำนำทะเบียนรถ เป็นแค่การเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ เท่านั้น

สินเชื่อเงินกู้รถแลกเงิน เป็นผลิตภัณฑ์เงินกู้อีกประเภทหนึ่งที่ผู้กู้สามารถสมัครขอวงเงินสินเชื่อโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เพียงใช้รถยนต์ของตัวผู้กู้เองที่ไม่ติดภาระหนี้ ไปวางค้ำประกัน วิธีใช้รถค้ำประกันนั้นเป็นได้ทั้ง แบบ “จำนำรถ” หรือ แบบ “จำนำทะเบียนรถ” เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างรถแลกเงิน ที่เป็นแบบจำนำรถ และ แบบจำนำทะเบียนรถ คือ

 • การจำนำรถ เป็นสินเชื่อที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ครอบครองรถยนต์จากผู้กู้ เป็นชื่อผู้ให้กู้แทน ได้รับเงินสดทันที และดอกเบี้ยที่ค่อนข้างถูก ขั้นตอนการอนุมัติจะยาวกว่าจำนำทะเบียนรถ
 • สินเชื่อจำนำรถ โดยมากมักจะโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ แต่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ มักจะโอนลอย
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจำนำรถจะสูงกว่า มากกว่า และยุ่งยากกว่า การจำนำทะเบียนรถ
 • ถ้านำรถที่รุ่นเดียวกัน สภาพเหมือนกัน อายุการใช้งานพอ ๆ กัน วงเงินอนุมัติจากการจำนำรถจะได้สูงกว่า และให้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าที่ได้รับจากการจำนำทะเบียนรถ 

อยากสมัครรถแลกเงิน ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ผู้ที่ต้องการสมัครทำสินเชื่อรถแลกเงิน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้กู้ต้องมีประวัติการเงินดี ไม่เคยค้างชำระ ไม่เคยจ่ายล่าช้า ไม่มีปัญหาหนี้สินจำพวกบัตรเครดิต
 • มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่จะนำมากู้เงิน และต้องปลอดภาระหนี้
 • มีหลักฐานแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น
สมัครรถแลกเงิน คุณสมบัติ

เอกสารที่ต้องใช้ขอสินเชื่อรถแลกเงิน

หลังตัดสินใจทำเรื่องขอสินเชื่อรถแลกเงิน และพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำเนินการได้ ก็ควรเตรียมพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครยื่นขอสินเชื่อ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าต่อไป เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง หรือ สำเนาทะเบียนรถยนต์
 • เอกสารแสดงรายได้ฉบับจริง เช่น สลิปเงินเดือน เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีเงินฝากผู้กู้ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากผู้กู้ที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง

ข้อดีรถแลกเงิน

การทำสินเชื่อรถแลกเงินเป็นทางออกของคนที่มีปัญหาทางการเงิน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ ดังนั้นการศึกษารายละเอียดข้อมูล จึงเป็นวิธีที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจทำสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินหรือแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ที่ถูกต้องกฎหมาย

สิ่งที่จะดึงดูดให้คนตัดสินใจทำสินเชื่อรถแลกเงิน ก็คือ

 • การดำเนินชีวิตประจำวันยังเหมือนเดิม มีรถยนต์ให้ขับใช้งานได้ตามปกติ แถมยังมีเงินก้อนใหญ่เสริมสภาพคล่องไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น
 • วิธีการสมัครสินเชื่อรถแลกเงินไม่ยุ่งยาก สามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอดเวลา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ในช่องทางต่างออนไลน์ต่าง ๆ
 • ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้กู้ให้สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามความสามารถในการชำระของผู้กู้เอง
 • มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีตลาดการแข่งขันสูง และมีข้อเสนอที่เป็นผลดีกับผู้กู้เป็นจำนวนมาก จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้กู้ที่จะได้เลือกสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดกับตนเอง
 • สามารถโปะ ปิด ยอดเงินกู้ได้ก่อนครบกำหนด
 • ทุกคน ทุกอาชีพ สามารถสมัครสินเชื่อรถแลกเงินได้ เพียงแค่มีรถปลอดภาระมาค้ำประกัน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถแลกเงิน

สำหรับหัวข้อที่คนขอสินเชื่อรถแลกเงินควรทราบไว้ คือ ขั้นตอนในการดำเนินการ ซึ่งขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน มีดังต่อไปนี้

 • มองหาบริษัท / ธนาคาร / แหล่งเงินกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ และให้ข้อเสนอที่เหมาะสม มีรายละเอียดชัดเจน ดอกเบี้ยไม่สูง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้
 • เปรียบเทียบสินเชื่อรถแลกเงินจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ เพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด ให้ประโยชน์แก่ผู้กู้มากที่สุด
 • ตรวจเช็คสภาพรถ พร้อมนำส่งเอกสารต่าง ๆ ให้บริษัทที่ต้องการยื่นเรื่องขอสินเชื่อรถแลกเงิน
 • กรอกข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน ตามที่มีระบุไว้ในเอกสารขอกู้รถแลกเงิน
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมด
 • รอฟังผลการอนุมัติที่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน 
ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถแลกเงิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรถแลกเงิน

ก่อนที่จะทำเรื่องสินเชื่อรถแลกเงิน เรามาลองตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรถแลกเงิน

ไม่มีเล่มทะเบียนรถ สามารถทำสินเชื่อรถแลกเงินได้ไหม

เพื่อไม่ให้มีปัญหาในด้านกฎหมาย และปลอดภัยในการใช้งาน ควรใช้เล่มทะเบียนรถในการสมัครรถแลกเงิน ถ้าเล่มทะเบียนรถยนต์หายหรือขาดอายุก็ควรต่อทะเบียนรถยนต์ก่อนดำเนินเรื่องขอสินเชื่อรถแลกเงินต่อ

รถแลกเงิน ขอวงเงินสูงสุดเท่าไร ?

วงเงินกู้สูงสุด คือ 100% แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น

 • เงื่อนไขของผู้ให้กู้สินเชื่อ,
 • รถยนต์ เช่น รุ่น อายุ สภาพรถยนต์,
 • รายได้ และภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ขอกู้สินเชื่อรถแลกเงิน ฯลฯ

สินเชื่อรถแลกเงิน ใช้เวลาในการอนุมัติกี่วัน ?

สินเชื่อรถแลกเงิน ใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการในการอนุมัติ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (สำหรับสินเชื่อรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่ม) และไม่น่าเกิน 7 วันทำการ (สำหรับสินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่ม)

สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถไม่ต้องโอนเล่มรถใช่ไหม

สินเชื่อรถแลกเงินนั้น มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบโอนเล่ม และ แบบไม่โอนเล่ม ขึ้นอยู่กับผู้กู้สินเชื่อต้องการใช้เงินสดด่วนหรือไม่สำหรับคนที่ต้องการใช้เงินด่วน จะเลือกแบบไม่โอนเล่มเพราะระยะดำเนินการสั้นกว่าประมาณ 1-3 วันทำการเท่านั้น

สินเชื่อรถแลกเงิน ไม่จำเป็นต้องโอนเล่น แค่โอนลอยก็พอ เล่มทะเบียนรถยนต์จะใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้ยืม และเพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรถเท่านั้น


รถแลกเงิน สรุป

สินเชื่อรถแลกเงินเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับคนในวัยทำงาน คนที่กำลังสร้างครอบครัว แต่ไม่มีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน อย่างไรก็ตามครอบครัวส่วนใหญ่มักจะมีรถยนต์ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่ออาชีพการงานอยู่แล้ว ดังนั้นการขอสินเชื่อรถแลกเงินเพื่อให้ได้เงินก้อน แต่ยังสามารถเก็บรถไว้ใช้ได้ตามปกติ จึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

สินเชื่อรถแลกเงิน แก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

Similar Posts