persona คือ การสร้างแบบจำลองผู้ใช้

Persona การสร้างผู้ใช้จำลองในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน

Persona มีอีกชื่อที่เรียกว่า Persona User เป็นแนวคิดในด้านของการทำงาน Digital Marketing กับ Social Media Marketing เพื่อที่คุณจะได้ทำการจำลองรูปแบบของผู้คนและรวมไปถึงการรู้จักตัวตนของลูกค้า ไปจนถึงสินค้าแบรนด์ของตัวเอง การกำหนด Persona ได้อย่างแม่นยำจะเป็นการช่วยให้ผลของการ ทำการตลาดกับการตีตลาดของกลุ่มลูกค้าสามารถทำได้ยาวขึ้น และยังมีประสิทธิภาพทำให้เห็นผลได้ดีที่สุด 

แต่ว่าก็ยังมีนักการตลาดที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัว Persona อย่างจริงจังทำให้บางครั้งเรื่องเกี่ยวกับ เพอโซน่า จะต้องมีการอธิบายอย่างจริงจังว่าควรทำยังไง และเราจะสร้างแบบจำลองผู้ใช้ได้อย่างไร และหากใครที่ต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพอโซน่าคืออะไรและดียังไงนั้นมีความสำคัญยังไง เพราะสำหรับเพอโซน่าคือระบบการตลาดแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่ 

persona คือ การสร้างแบบจำลองผู้ใช้

Persona คืออะไร

Persona เป็นระบบการจำลองตัวแทนของกลุ่มลูกค้าของทางธุรกิจของคุณเอง เพื่อที่คุณจะได้ทำการตีกรอบเป้าหมายของกลุ่มที่จะมาเป็นกลุ่มลูกค้าของทางธุรกิจคุณ จะเรียกวิธีเหล่านี้ว่า Customer Persona, Target Persona และ Buyer Persona’s ทั้งสามอันเป็นความเดียวกันกับการจำลอง เพอโซน่า 

โดยการที่คุณต้องทำการจำลองบุคคลขึ้นมาหนึ่งคน โดยที่จะต้องอ้างอิงข้อมูลจาก Research หรือข้อมูลจาก Data Analytics เพื่อมาเป็นตัวกำหนดกลุ่มของทางลูกค้าว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มประเภทไหน มีปัญหาหรือวิธีการแก้ไขอย่างไร ของแต่ละอย่างกับทางธุรกิจคุณ 

เพราะงั้นการที่คุณจะต้องการจำลองลูกค้าโดยการวิเคราะห์ขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลของตัวลูกค้าเอง รวมไปถึงการตรวจสอบการตลาดตามความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้เราจะเรียกกันว่า ระบบ Persona


Persona นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

การนำวิธีของ Persona มาใช้ประยุกต์กับธุรกิจได้อย่างไรนั้น คือการที่คุณต้องการที่จะทราบถึงกลุ่มของลูกค้าที่มีความสนใจต่อธุรกิจของคุณ โดยการที่คุณทำการสร้าง Persona Marketing ขึ้นมาเพื่อตามหาข้อมูลหรือทำการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า 

ซึ่งข้อมูลที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ใช้กับธุรกิจของคุณก็จะมี ข้อมูลทางด้านประชากร ,ข้อมูลทางด้านรายได้ของ เพอโซน่า , ข้อมูลการเข้าใช้โซเชียวมีเดียที่มีการปฏิสัมพันธ์กับทางธุรกิจของคุณ 

ในการทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถทำการตีตลาดกลุ่มของลูกค้าได้ และยังสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้าให้ความสนใจต่อธุรกิจของคุณมากน้อยแค่ไหน เพราะไงการที่ธุรกิจของคุณได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับว่า Persona คืออะไรจะเป็นการช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถทำการเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

เพอโซน่าทำให้คนรู้จักแบรนด์ของคุณมากขึ้น

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ Persona

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ Persona จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ คุณทราบถึงบทพิสูจน์ของตัวลูกค้าว่าสมมุติฐานของธุรกิจคุณนั้นมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง ตามความต้องการในตลาดของยุคปัจจุบันไหม โดยจากการพิสูจน์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของทาง Persona Marketing  จะช่วยให้เราทราบถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน 

โดยวิธีการของเพอโซน่าที่จะนำมาใช้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธีและนำมาใช้ประยุทธ์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น

 1. ช่วยให้เข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดี
 2. ช่วยให้สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในธุรกิจของคุณ เพราะธุรกิจของคุณมีความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า
 3. ช่วยให้ในองค์กรของคุณเข้าใจถึงการทำงานตรงกันทั้งหมด รวมไปถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
 4. ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่างๆ
 5. การสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า
 6. ช่วยให้มีการต่อยอดทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น

วิธีการวิเคราะห์ Persona 

ในทางด้านการวิเคราะห์ของ Persona หลังจากที่ได้ทำการรู้จักเกี่ยวกับระบบของเพอโซน่า ไปแล้วนั้นขั้นต่อที่เราจะทำต่อมาก็คือการวิเคราะห์ในด้านต่างๆของตัว Persona Marketing ในการสร้างที่ดีจะต้องห้ามคิดเปรียบเทียบขึ้นมาเอง เพราะบางครั้งอาจจะเกินความตรงตามความต้องการของลูกค้าจริง ๆ เองได้ คุณควรที่จะสร้างขึ้นมาจากข้อมูลและขั้นตอนอย่างถูกต้อง 

วิธีการวิเคราะห์ลูกค้าของระบบ Persona

วิเคราะห์ด้านปริมาณ (Quantitative Analysis) 

สำหรับวิธีการวิเคราะห์ถึงวิธีกลยุทธ์ทางการสร้างของ Persona คือ การที่ธุรกิจของคุณมีหลากหลาย และต้องการที่จะเข้าใจถึงลูกค้าของคุณว่า ลูกค้าของคุณคือใคร ระดับของการวิเคราะห์หลักๆก็จะมีด้วยกันอยู่ 3 ขั้นตอน 

 1. Demographic Information

ทางด้านของขั้นตอน Demographic Information นั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลของประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา จังหวัดที่ทำการอยู่อาศัยในปัจจุบัน อาชีพ และสถานะโสดหรือมีครอบครัว จะช่วยให้คุณเข้าถึงตัวลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนในการตีตลาดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วย

 1. Revenue Information

สำหรับข้อมูลทางด้าน Revenue Information จะเป็นข้อมูลทางด้านการกำหนดรายได้และค่าใช้จ่ายให้กับตัว Persona   เมื่อคุณทำการจ่ายให้กับทาง เพอโซน่า ก็จะช่วยให้ทราบถึงกำลังทรัพย์ของทางลูกค้าว่าเขาพร้อมที่จะซื้อสินค้ากับทางบริษัทคุณหรือการบริการของบริษัทของคุณหรือไม 

 1. Engagement Information

ข้อมูลของทางด้าน Engagement คือข้อมูลทางด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์เป็นการสร้างข้อมูลว่าลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับทางผลิตภัณฑ์ของคุณมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ก็ตาม รวมไปถึงความชอบในการซื้อสินค้าต่าง ๆ ของตัวลูกค้าเองด้วย

การวิเคราะห์ในด้านปริมาณของระบบ Persona

วิเคราะห์ด้านคุณภาพ (Qualitative Analysis)

ในทางด้านการวิเคราะห์ในด้านของคุณภาพนั้น สำหรับกระบวนในการสร้างลำดับที่ 2 ของการสร้างระบบ Persona ตามขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์แล้วนั้น สิ่งที่จะต้องทำต่อมาก็คือการเปรียบเทียบ เหมือนกับการสมมุติฐานขึ้นมาของตัวเพอโซน่าเอง ว่าที่คุณได้ทำการคิดออกมานั้นเป็นความจริงหรือไม่และมีความตรงกับลูกค้าที่อยู่ในตลาดของแบรนด์ของคุณอยู่กี่ส่วน 

โดยที่คุณจะต้องทำการพิสูจน์และทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าว่ามีความตรงกันไหม โดยวิธีการวิเคราะห์ด้านคุณภาพก็จะมีดังนี้

 1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวแบรนด์สินค้าของคุณ โดยการลงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Page , Twitter Page, Line Page
 1. การดำเนินการสัมภาษณ์ โดยการที่คุณจะต้องทำการสัมภาษณ์ผู้คนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลของความ ชอบ และพฤติกรรมการใช้สินค้า เพื่อที่จะได้หาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อสร้างรากฐานของ Persona
 1. การเขียนคำตอบ คือการเขียนข้อมูลต่างๆที่คุณได้ไปทำการสัมภาษณ์มาบันทึกลงไปในไฟล์ข้อมูลที่คุณได้ทำการเตรียมไว้ สำหรับในการทำ persona marketing

สรุป

สำหรับในการทำระบบ Persona นั้นจะเป็นระบบที่จะต้องทำการตรวจสอบเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน โดยที่คุณจะต้องทำการหาข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้องครบถ้วนเพราะงั้นทางบริษัทของ Fastcammerz จึงได้มีบริการในการทำเกี่ยวกับระบบเพอโซน่าขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำการช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการตลาดต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณดียิ่งขึ้นและขับเคลื่อนต่อไปได้ 

และสำหรับใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับpersona marketing คุณสามารถทำการติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำไปได้ที่ ที่ตั้ง: 573/104 รามคำแหง 39 แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อสอบถาม:  084-509-5545061-924-7449 หรือทางอีเมล: [email protected]


Similar Posts