ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาที่อังกฤษ สามารถพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นจริงไหม

ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาที่อังกฤษ  สามารถพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นจริงไหม

ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาที่อังกฤษ สามารถพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นจริงไหม

ประเทศอังกฤษถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่หลายๆท่านให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ รวมทั้งยังมีมหาวิทยาลัยในฝันที่ต่างก็มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่สามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย ประเทศอังกฤษเองนั้นยังเป็นประเทศที่ใครหลายๆคนตั้งเป้าในการเรียนต่อในระดับนานาชาติอีกด้วย สิ่งที่ผู้เรียนจะได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงในการเลือกเรียนภาษาที่อังกฤษได้ คือ

 • ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในการตอบโต้บทสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ สามารถใช้ภาษาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าใจบริบทในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็น พร้อมเรียนรู้รากคำศัพท์ที่เจ้าของภาษาใช้ในปัจจุบันได้อีกด้วย
 • ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาในทุกๆทักษะ เพื่อเกิดความได้เปรียบต่อการทำงานในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

คอร์สเรียนภาษาที่อังกฤษ ส่วนใหญ่สามารถใช้ระยะเวลาในการเรียนเท่าไหร่

คอร์สเรียนภาษาที่อังกฤษ ส่วนใหญ่สามารถใช้ระยะเวลาในการเรียนเท่าไหร่

หลายท่านที่มีความสนใจในการเรียนภาษาที่อังกฤษ การเลือกเรียนภาษาต่างประเทศในแต่ละหลักสูตร จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวผู้เรียนเอง ซึ่งคอร์สเรียนภาษาที่อังกฤษที่สามารถช่วยตอบโจทย์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นคอร์สที่มีระยะเวลาในการเรียนภาษา 6 เดือนเป็นต้นไป เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของผู้เรียนที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับทางเจ้าของภาษาได้อย่างไม่เขินอาย สามารถซึมซับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การเข้าใจในบริบทของการใช้ภาษาในการสนทนาในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสามารถต่อยอดในการเรียนระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่การทำงานในต่างประเทศได้อีกด้วย 

คอร์ส เรียนภาษาที่อังกฤษ มีกี่ประเภท

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาที่อังกฤษดียังไง แล้วมีกี่ประเภท

คอร์สเรียนภาษาที่อังกฤษ สำหรับท่านที่มีความสนใจในการพัฒนา เพิ่มพูนความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา พร้อมทั้งเสริมความรู้ในการภาษาให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ขอแนะนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คอร์สภาษาที่อังกฤษแบบ General English

สำหรับคอร์ส General English เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาที่อังกฤษสามารถเลือกในหลักสูตรนี้ได้ เพราะจะช่วยในการวางพื้นฐานทางด้านภาษาสำหรับผู้เรียนที่พื้นฐานยังไม่แข็งแรง มีวางแผนในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารเบื้องต้นที่ต้องดำเนินชีวิตประจำวันไปจนถึงการเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัย พร้อมต่อยอดไปจนถึงในระดับการสื่อสารในการทำงานได้อีกด้วย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมีรายละเอียด พร้อมทั้งผู้เรียนจะได้รับการประเมินในแต่ละระดับดังต่อไปนี้

 • ระดับที่ 1 หลักสูตร Elementary เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน
 • ระดับที่ 2 หลักสูตร Pre Intermediate เป็นการฝึก Grammar และ Conversation ที่สามารถใช้โครงสร้าง พร้อมวางรูปแบบประโยคที่ใช้ในการดำเนินชีวิตทั่วไปได้อย่างหลากหลายมากขึ้น
 • ระดับที่ 3 หลักสูตร Intermediate เป็นการฝึกในรูปแบบการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ในเชิงลึก โดยจะเป็นการเน้นไปที่การใช้คำศัพท์ต่างๆ รวมทั้งรูปแบบประโยคในการสื่อสารที่มีมิติ
 • ระดับที่ 4 หลักสูตร Upper Intermediate เป็นการเรียนโดยใช้การวางหลัก Grammar ในการสร้างประโยคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการสนทนาพร้อมสื่อสารในระดับสูงได้มากยิ่งขึ้น
 • ระดับที่ 5 หลักสูตร Advanced เป็นการประยุกต์การเรียนในด้านต่างๆให้เข้ากับการดำเนินชีวิต สามารถสื่อสารในระดับสูง เพิ่มความมั่นใจต่อตัวผู้เรียนพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคง
 •  ระดับที่ 6 หลักสูตร Proficient จะเน้นการเรียนในด้านการพูด โดยผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้มั่นใจ ลื่นไหล ดังเป็นเจ้าของภาษามาเอง รวมถึงสามารถใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจนถึงการทำงานในต่างประเทศได้อีกด้วย

ซึ่งในแต่ละหลักสูตรของคอร์ส General English ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนในระยะเวลาที่ต้องการ โดยผู้เรียนจะได้รับการประเมินพื้นฐานทางด้านภาษา เพื่อให้ทีมงานได้ประเมินศักยภาพที่สามารถเลือกเรียนได้ มีด้วยกัน 3 ระดับ คือ ขั้นแรก ระยะเวลา 3 เดือน , ขั้นที่ 2  ระยะเวลา 6 เดือน และขั้นสุดท้ายในระยะเวลา 1 ปี

2. คอร์สภาษาที่อังกฤษแบบ Academic English

คอร์สเรียนภาษาที่อังกฤษ ส่วนใหญ่สามารถใช้ระยะเวลาในการเรียน เท่าไหร่

สำหรับคอร์สเรียน Academic English  หรือ ที่เรียกว่าการเรียนแบบ English for Academic purpose ซึ่งเป็นการเรียนภาษาที่อังกฤษ โดยมีการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในเชิงวิชาการอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการนำเสนอภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ  เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS  รวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท โดยสามารถแบ่งหลักสูตรในแต่ละระดับดังนี้

 • ระดับที่ 1 หลักสูตร Upper-Elementary ซึ่งเป็นการเรียนภาษาที่ผสมกับหลักสูตร General English ที่ช่วยรวบรวมการใช้เทคนิคต่างๆในการสร้างคะแนนของ IELTS ที่การันตีคะแนน 3.5 ขึ้นไป  
 • ระดับที่ 2 หลักสูตร Pre-Intermediate  ที่ช่วยในการยื่นผลคะแนน IELTS ที่การันตีด้วยคะแนน 4.0 ขึ้นไป      
 • ระดับที่ 3 หลักสูตร Intermediate ที่ช่วยในการยื่นผลคะแนน IELTS ที่การันตีด้วยคะแนน 5.0 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 4 หลักสูตร Upper-Intermediate ที่ช่วยในการยื่นผลคะแนน IELTS ที่การันตีด้วยคะแนน 6.0 ขึ้นไป

สรุป

จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นอีกทางเลือกให้ท่านได้ตัดสินใจเรียนภาษาที่อังกฤษ เพราะประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆที่ ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดการใช้ภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนาน เพิ่มการฝึกฝนทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาความรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษาโดยตรง จะทำให้ท่านได้ฝึกการเรียนรู้เทคนิคการออกเสียง การใช้สำเนียงภาษาได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถทำให้ท่านได้เพิ่มความมั่นใจต่อใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย

Similar Posts