สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินก้อนด้วยดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ใครหลาย ๆ คนมักประสบปัญหาทางการเงิน บางครั้งก็มีปัญหาต้องการใช้เงินก้อน แต่ก็ต้องการที่จะผ่อนจ่ายชำระรายเดือนนาน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และต้องให้วงเงินกู้ที่สูง ดังนั้น สินเชื่อบ้านแลกเงินจึงเป็นสินเชื่อที่ตอบความต้องการดังกล่าวอย่างครบถ้วน แล้วเราจะสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินนี้ได้อย่างไร และยังมีคำถามข้อสงสัยอื่น ๆ อีกมากมาย โดยบทความนี้ มีคำตอบแนะนำสินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home for Cash) คือ สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหนึ่ง โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นที่พักอาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด อาคารพาณิชย์ (สำหรับพักอาศัย) เป็นต้น ที่มีการผ่อนชำระเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำมาจดจำนองกับสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินก้อนไปใช้จ่าย

ซึ่ง สินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นการออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีสินทรัพย์เป็นที่พักอาศัยที่ต้องการใช้เงินก้อนมาใช้จ่าย แล้วจัดการผ่อนชำระเงินกู้คืนตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยสามารถผ่อนจ่ายแบบรายเดือนได้สูงสุดถึง 30 ปี

สรุปได้ว่า สินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นการนำบ้านที่มีการผ่อนชำระเสร็จแล้ว ไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อกู้ยืมเงินก้อนออกมาใช้ตามความจำเป็น แล้วผ่อนชำระรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 

โดยส่วนใหญ่ สินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีเงื่อนไขหลัก ๆ 3 ประการ ที่เราจะต้องพิจารณาก่อนตัดสินเลือกกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ คือ อัตราดอกเบี้ย วงเงินการกู้เงิน และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ซึ่งเราควรจะมีข้อมูลเหล่านี้ แล้วนำมาเปรียบเทียบ ก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

แล้วทำไมสินเชื่อบ้านแลกเงินจึงมีความโดดเด่นกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ทำไมเราจึงต้องกู้สินเชื่อประเภทนี้ เราสามารถสรุปจุดเด่นของสินเชื่อบ้านแลกเงิน ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ด้วยสินทรัพย์อย่างที่พักอาศัยมักจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นทุกปี แต่บ้านจะเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.90% ต่อปี
 • วงเงินการกู้เงินสูง เพราะสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีวงเงินที่อิงจากราคาบ้านปัจจุบันและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ ด้วยมูลค่าของที่พักอาศัยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ดังนั้น การที่เรานำมาจดจำนองกับสถาบันการเงิน อาจจะได้รับวงเงินสูงถึง 95% จากราคาประเมิน
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน เมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นที่มักมีระยะเวลาผ่อนชำระอยู่ที่ 72 งวด หรือ 6 ปี แต่สินเชื่อบ้านแลกเงินให้ระยะเวลาผ่อนชำระได้นานถึง 20 ปี

แม้ว่า ระยะเวลาในการผ่อนชำระจะนาน แต่เราก็สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนในระยะสั้นหรือระยะยาว ก็ล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนของแต่ละบุคคล แต่ทั้งนี้ สินเชื่อบ้านแลกเงินก็ถือว่าเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้เราสามารถผ่อนชำระได้นานกว่าสินเชื่อประเภทอื่น


ต้องผ่อนบ้านกี่ปีถึงจะสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินได้

ตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน สินทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน ล้วนแต่จะต้องเป็นที่พักอาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด อาคารพาณิชย์ (สำหรับพักอาศัย) เป็นต้น ที่มีการผ่อนชำระเสร็จเรียบร้อย จึงจะสามารถสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินได้


สินเชื่อบ้านแลกเงิน เหมาะกับใคร

สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566

การกู้สินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นการทำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยที่เอาที่พักอาศัยมาจดจำนอง เพื่อรับเงินก้อนไปใช้จ่ายตามความจำเป็นที่เกิดขึ้น ดังนั้น สินเชื่อบ้านแลกเงินจึงเหมาะสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่ต้องการต่อเติม หรือซ่อมแซมที่พักอาศัย
 • ผู้ที่ต้องการเงินก้อนไปต่อยอดทางธุรกิจ
 • ผู้ที่ต้องการเงินก้อนไปสนับสนุนทุนทางการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
 • ผู้ที่ต้องการเงินก้อน เพื่อไปปิดหนี้ต่าง ๆ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หนี้สินต่าง ๆ เป็นต้น
 • ผู้ที่ต้องการเงินก้อน เพื่อนำไปหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิติประจำวัน

สินเชื่อบ้านแลกเงินกับจำนองบ้านกับธนาคาร ต่างกันไหม

จากการศึกษา หลายคนจะพบคำศัพท์ที่คล้ายกัน คือ สินเชื่อบ้านแลกเงิน กับ การจำนองบ้านกับธนาคาร แต่ในความจริงแล้ว ทั้ง 2 คำ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกัน แต่อาจจะมีการใช้คำเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการเงิน แต่โดยส่วนใหญ่ มักจะใช้คำว่า สินเชื่อบ้านแลกเงิน


วิธีสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

บ้านแลกเงินธนาคารไหนดี

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งในแต่ละสถาบันการเงินก็อาจจะมีวิธีการสมัครที่แตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนในการสมัครที่คล้าย ๆ กัน ดังนี้

 • รวบรวม จัดทำ และยื่นเอกสารให้สถาบันการเงินพิจารณา

โดยเอกสารที่เราต้องยื่นนั้น ควรจะศึกษารายละเอียดของแต่ละสถาบันการเงินให้ถี่ถ้วน เพื่อให้การยื่นเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. เอกสารของผู้กู้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 2. เอกสารแสดงสถานะการเงิน หรือรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน สำเนาสมุดบัญชี รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 – 6 เดือน เป็นต้น
 3. เอกสารของสินทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน เช่น โฉนดบ้าน รูปถ่ายแผนที่บ้าน เป็นต้น
 • ประเมินราคาหลักประกัน

หลังจากที่เรายื่นเอกสาร เพื่อขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน เมื่อสถาบันการเงินพิจารณาและอนุมัติเบื้องต้นแล้ว จะมีทีมมาประเมินราคาหลักประกันของเรา ว่า ที่พักอาศัยของเรามีมูลค่าประมาณเท่าใด เพื่อนำข้อมูลส่วนนี้ ไปคำนวณวงเงินให้สินเชื่อ ซึ่งอาจจะให้วงเงินสูงสุดที่ 95% ของราคาประเมิน

 • สถาบันการเงินอนุมัติ และแจ้งรายละเอียด

ตามที่ได้อธิบายไปว่า ส่วนที่เราจะต้องพิจารณามีอยู่ 3 ส่วน คือ อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้เงิน และระยะเวลาในการผ่อนชำระ โดยในขั้นตอนนี้ ทางสถาบันการเงินจะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดดังกล่าว คือ

 1. อัตราดอกเบี้ย ส่วนนี้ เราต้องเปรียบเทียบว่า อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาพร้อมวงเงินที่ต่ำด้วยหรือไม่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ที่ใดจะให้ความคุ้มค่ากว่ากัน
 2. วงเงินที่อนุมัติให้กู้ ต้องพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระของเราว่า วงเงินที่อนุมัติได้สูง แล้วเราสามารถผ่อนชำระได้หรือไม่

ดังนั้น เมื่อเราได้รับข้อมูลเหล่านี้มาแล้ว เราควรจะนำมาเปรียบเทียบในแต่ละสถาบันการเงินว่า อัตราดอกเบี้ยและวงเงินที่ได้รับอนุมัติที่ใด มีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับตัวเรามากกว่ากัน

 • เซ็นสัญญาจำนองกับสถาบันการเงิน

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่า จะขอสินเชื่อบ้านแลกเงินกับสถาบันการเงินใด เมื่อเราตอบรับแล้ว ทางสถาบันการเงินนั้น จะติดต่อกลับ เพื่อนัดวันและเวลาในการทำสัญญา แล้วดำเนินการทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ สำนักงานกรมที่ดิน และรับเงินก้อนไปใช้จ่าย เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย


สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ไหนดี

แล้วเราควรจะเอาบ้านเข้าธนาคารไหนดี หรือขอสินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี โดยเราได้มีเงื่อนไขในการเลือกพิจารณาเลือกธนาคารที่จะขอสินเชื่อไว้ ดังนี้

 • โปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร เพราะด้วยการแข่งขันที่สูง ทำให้หลาย ๆ ธนาคารแข่งกันออกโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงิน ดังนั้น เพื่อความคุ้มค่า เราควรตรวจสอบโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารให้ดีก่อนตัดสินใจ
 • คุณสมบัติของผู้กู้ และหลักประกัน เพราะในแต่ละโปรโมชั่นล้วนแต่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ของผู้กู้ที่มีเงินเดือนเท่านี้ ก็จะได้โปรโมชั่นนี้ แต่ถ้ามีเงินเดือนมากขึ้น ก็จะได้รับโปรโมชั่นอีกแบบ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น วงเงินที่ต้องการกู้ ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เป็นต้น
 • ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทั้งวงเงินที่ต้องการอนุมัติ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย เพราะบางคนอาจต้องการวงเงินที่สูง พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ถูก แต่บางคนอาจจะต้องการเพียงระยะเวลาในการผ่อนที่นาน เพื่อให้แต่ละเดือนมีรายจ่ายน้อยลง

จะเห็นได้ว่า แต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินมีเงื่อนไข หรือโปรโมชั่นที่แตกต่างกัน โดยที่แต่ละโปรโมชั่นก็ยังมีเงื่อนไขปลีกย่อยที่ชัดเจน ดังนั้น เราจึงต้องศึกษาข้อมูล และนำมาเปรียบเทียบให้ดี เพื่อให้เราได้สินเชื่อบ้านแลกเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูก วงเงินที่ได้รับที่เหมาะกับยอดที่ต้องการใช้จ่าย และระยะเวลาในการผ่อนชำระที่เราสามารถผ่อนจ่ายได้ ไม่มีปัญหา


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านแลกเงิน

เอาบ้านเข้าธนาคารไหนดี

ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นสินเชื่อที่จะต้องใช้สินทรัพย์ในการค้ำประกัน จึงมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ทำให้หลายคนอาจจะมีคำถามสงสัย ดังนี้

อาชีพอิสระสามารถทำสินเชื่อบ้านแลกเงินได้ไหม?

สินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นสินเชื่อที่ทุกคนทุกอาชีพสามารถดำเนินการขอกู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือน หรือคนที่ทำอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ก็สามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้ แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินอีกครั้ง

เพราะไม่ใช่ว่า ทุกสถาบันการเงินจะอนุมัติสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ดังนั้น เราจึงต้องศึกษาข้อมูล เงื่อนไขและเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน เช่น เอกสารแสดงรายได้ สัญญาจ้าง เอกสารการเสียภาษีแต่ละปี เป็นต้น

สินเชื่อบ้านแลกเงิน สามารถรีไฟแนนซ์ได้ไหม?

เราสามารถรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินได้ตามปกติ ไม่ต่างจากการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านใหม่ ซึ่ง*จะสามารถช่วยให้ได้ชำระผ่อนจ่ายรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงได้ โดยที่เราควรจะทำทุก ๆ 3 ปี หรือตามรอบสัญญาที่เราสามารถรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินได้


สรุปเรื่องสินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่อที่ต้องใช้ที่พักอาศัยเป็นหลักค้ำประกัน โดยที่เราจะต้องดำเนินการผ่อนชำระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสินเชื่อบ้านแลกเงินนี้ มีจุดเด่นที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น วงเงินกู้เงินที่สูงถึง 95% และระยะเวลาในการผ่อนชำระที่นานสูงสุดถึง 20 ปี แต่ทั้งนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจกู้สินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี เราก็จะต้องศึกษารายละเอียดและข้อตกลงให้ถี่ถ้วน นำมาเปรียบเทียบข้อมูลให้ดี เพื่อให้ได้สินเชื่อที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด


Similar Posts