ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Insurance)
|

ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Insurance) มีความจำเป็นแค่ไหนก่อนการเดินทาง

ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Insurance)

ในการเดินทางท่องเที่ยวในที่ไกลๆ หรือการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นการเดินทางที่ยาวไกลและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทาง ในระหว่างนั้น นักเดินทางไม่อาจจะทราบได้เลยว่าจะเกิดปัญหาในวันข้างหน้าหรือไมการเดินทางที่ยาวนานนั้นยอมมีความเสี่ยงต่างๆตามมาจะดีหรือไม ถ้านักเดินทางสามารถแก้ปัญหาและหาวิธีป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของคุณ

ดังนั้น การเดินทางไปต่างประเทศทำยังไง ให้ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมทำให้เกิดความสบายใจ ระหว่างการเดินทาง ประกันเดินทางต่างประเทศ คือคำตอบ หากหลายคนสงสัยประกันการเดินทางมีความจำเป็นจริงไหม มีความสำคัญอย่างไร ครั้งนี้จะมาหาคำตอบในบทความต่อไปนี้ให้นักเดินทาง เข้าใจถึงความสำคัญของประกันเดินทางต่างประเทศ


ประกันเดินทางต่างประเทศ คืออะไรมีความสำคัญแค่ไหน

ประกันเดินทางต่างประเทศ คืออะไรมีความสำคัญแค่ไหน

นักเดินทางทั้งหลายที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ สิ่งสำคัญที่นักเดินทางไม่ควรลืมและต้องนึกถึงทุกครั้งในการเดินทางไปยังต่างประเทศ คือ ประกันเดินทางต่างประเทศหรือTravel Insurance ที่ให้ความคุ้มครอบคลุมความสูญเสียที่อาจจะได้รับระหว่างการเดินทางไปประเทศ ในอนาคต

ประกันเดินทางมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในการเดินทางโดยที่นักเดินทางไม่ต้องรับความเสี่ยงระหว่างการเดินทาง เช่น การเกิดอุบัติเหตุที่อาจไม่คาดคิดระหว่างการเดินทาง ความเจ็บป่วยที่เกิดระหว่างการเดินทางหรือการท่องเที่ยว ให้คุ้มครองกระทั่ง เที่ยวบินยกเลิกการเดินทาง เที่ยวบินล่าช้า หรือเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางทั้งอุปกรณ์และสัมภาระ ที่ได้รับความเสียหาย ประกันการเดินทางต่างประเทศให้คุ้มครองแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข

ทั้งนี้การเลือกประกันเดินทางที่คุ้มครองระหว่างเดินทางไปยังต่างประเทศต้องคำนึงถือข้อกำหนดเงื่อนไขประกันการเดินทางครอบคลุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกกรมธรรม์ ประกันเดินทางต่างประเทศ ของนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวด้วยที่ต้องการคุ้มคลองมากแค่ไหน


ควรซื้อประกันเดินทางไหม

ควรซื้อประกันเดินทางไหม

เมื่อพูดถึงเรื่องการเดินทางไปยังต่างประเทศ การเกิดเหตุการณ์ที่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอทั้งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงเข้าโรงพยาบาล ภาวะการล้มป่วย สูญเสียชีวิต ทั้งนี้ หากเจ็บป่วยที่ต่างประเทศก็ไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่าย ประกันเดินทางต่างประเทศ จึงมีความสำคัญ ที่นักเดินทางทุกคนต้องทำไว้ติดตัว

เพื่อการนี้ประกันการเดินทาง ได้เพิ่มความอุ่นใจ ให้การเดินทางเหมือนมีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ถ้าคุณมีประกันเดินทางต่างประเทศ ถือว่าเป็นเกาะคุ้มภัยให้คุณได้เลยที่เดียว

ดังนั้น ประกันเดินทางต่างประเทศ นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่ชอบต่างประเทศ ควรต้องทำไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางจะไม่เกิดปัญหาตามมา บางประเทศ บังขับให้ต้องทำประกัน วีซ่าเชงเก้น ถึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ จะเห็นได้ว่าบางประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำประกันการเดินทางหรือ travel insurance ที่เหมือนเป็นใบเปิดทางเข้าสู่ประเทศนั้นๆได้ง่ายขึ้น


ประกันเดินทางมีกี่ประเภท

ประกันเดินทางมีกี่ประเภท

ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงการเดินทางไปยังต่างประเทศ การเลือกประกันเดินทางที่มีความเหมาะสมกับการเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การเดินทางของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยที่จริงและประกันเดินทางต่างประเทศจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ สมัครรายครั้ง หรือต่อเที่ยวบิน บางท่านชอบการเดินทางบ่อยๆ ก็จะเป็นแบบรายปี ให้นักเดินทางเลือกซื้อตามความเหมาะสม

  • ประกันเดินทางต่างประเทศแบบสมัครรายครั้ง หรือต่อเที่ยวบิน เป็นประกันที่ให้การคุ้มครองที่กำหนดรายละเอียดวันเดินทางที่ชัดเจนและระยะเวลาประกันมีการกำหนดวันเดินทางและวันเดินทางกลับอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน
  • ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายปีหรือเหมาทั้งปี เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครอง แบบไม่จำกัดเที่ยวบิน คือ สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศต่างๆได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องเป็นกังวล ประกันการเดินทางไปต่างประเทศจะหมดอายุเมื่อไร แต่มีข้อแม้ ในการใช้ประกันการเดินทางแบบรายปี คือ ในการเดินทางแต่ละครั้งผู้เดินทางห้ามเดินทางต่อเนื่องกัน โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน นับจากวันที่ทำประการเดินทาง เดินทางได้สูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง

ประกันสุขภาพ

ประกันเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองครอบคลุมถึงเรื่อง สุขภาพ โรคภัยต่างที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางแต่ไม่รวมถึงโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นก่อนการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงินในการรักษาขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาแบบเร่งด่วนทั้งต่างประเทศและกลับมารักษาภายในประเทศ

ประกัน Trip Cancellation (หากมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกทริป ของคุณที่ยังเที่ยวไม่เสร็จประกันจะช่วยจ่ายชดเชยส่วนนึง)

เมื่อคุณต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศแต่เกิดปัญหาระหว่างการเดินทางมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกทริป ระหว่างการท่องเที่ยว เกิดการผิดพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบขัดข้อง ล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน การพลาดเที่ยวบินที่จะใช้ในการเดินทาง ล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ประกัน Trip Cancellation หรือประกันเดินทางต่างประเทศ พร้อมช่วยดูแลค่าใช้จ่ายชดเชยส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

ประกัน Personal item Loss (ของส่วนตัวสูญหาย)

ประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันที่ครอบคลุมการสูญหายของทรัพย์สิน เช่น กระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารการเดินทาง บัตรเครดิต เงินส่วนตัว ทั้งหมดนี้ได้รับการคุ้มครองแต่ต้องเป็นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ แบบประกัน Personal item Loss ที่จะชวยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

ประกันชีวิต (เช่นอุบัติเหตุเสียชีวิต , เครื่องบินตก , อุบัติเหตุจาก Public Transport)

ประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่คุ้มครอง ชดเชยการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร เพื่อป้องกันความเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปประกันเดินทางจะมาช่วยดูแลในส่วนนี้ให้กับผู้ที่ซื้อประกันการเดินทาง


ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี

ประกันเดินทางต่างประเทศ ที่มีข้อดีอย่างมากมายที่คุ้มครองหลายๆ ด้านในการเดินทาง แต่การเลือกซื้อประกันเดินทางที่ไหนดีเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กัน ควรเลือก เบี้ยประกันที่ถูกเหมาะสมกับราคา ติดต่อการเคลมไม่ยาก ประสานงานรวดเร็วไม่ยื้อเวลา ติดต่อประกันเวลาเกิดปัญหาสามารถช่วยได้ทันทีไม่ว่าจะเกิดปัญหาทางตรงและทางอ้อม และที่สำคัญเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูง นักท่องเที่ยวต่างประเภทเลือกแผนการคุ้มครองที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญ


Similar Posts