เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษ เสริมทักษะ เพื่อความก้าวหน้า

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะผ่านการพูด การอ่าน หรือการเขียน ล้วนแล้วจะต้องใช้ทักษะทางการสื่อสารทั้งสิ้น การเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้เราสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น และยังช่วยเปิดโอกาสในการเรียนและการทำงานอีกด้วย ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษติดตัวไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นทักษะที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายบริษัทจึงนำทักษะภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการรับสมัครงานเลยทีเดียว 

ดังนั้นการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงถือเป็นทักษะที่ควรมีติดตัว ซึ่งในปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษนั้น มีการผู้ให้บริการสอนภาษาอังกฤษอยู่มากมาย สำหรับท่านที่สงสัยว่ามีการเรียนแบบใดบ้าง บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักคอร์สภาษาอังกฤษกัน


การเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้ตรงกับความต้องการ

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่เรียนภาษาอังกฤษ เราขอแนะนำผู้ให้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก Englishparks เพราะทางผู้ให้บริการได้มีการจำแนกคอร์สเรียนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด โดยตัวอย่างหลักสูตรของ Englishparks ได้แก่ เรียนภาษาแบบปูพื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบ การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เรียนเขียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ และสุดท้ายเรียนภาษาอังกฤษ Unlimited English

โดยแต่ละบทเรียนจะมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละคน ดังต่อไปนี้

เรียนภาษาอังกฤษแบบปูพื้นฐาน

การเรียนภาษาอังกฤษของหลักสูตรนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานของภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอด ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการพูดและเขียนอย่างถูกต้อง ใครที่รู้สึกว่าอ่อนภาษาอังกฤษ ไม่มั่นใจในหลักไวยากรณ์ของตัวเอง บทเรียนนี้ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมาก

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สอบ

เนื่องจากการสอบถือเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดชีวิตของผู้สอบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือจะสอบเพื่อชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งทาง Englishparks เรามีหลักสูตรสำหรับการสอบโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร IELTS และ TOEIC ไปจนถึงการสอบวัดระดับของวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ อย่าง CU-TEP, TOEFL-ITP และ TU-GET เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับนักเรียนที่กำลังจะสอบ เพราะบทเรียนนี้จะช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันมาจากการฝึกฝนในบทเรียนนี้

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเน้นทักษะใด ทักษะหนึ่งโดยเฉพาะ หรือต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งด่วน โดยหลักสูตรจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษถือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นทั้งสำหรับการเรียน และการทำงาน ใช้ทั้งในการสื่อสารทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร จึงเป็นทักษะที่ไม่ควรมองข้าม คอร์สนี้จึงเหมาะกับทุกคน เพราะถือเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น บทเรียนยังช่วยให้ผู้เรียนเลือกใช้คำที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

เรียนพูดภาษาอังกฤษ

อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะการพูดไม่คล่อง จนอาจทำให้สูญเสียความมั่นใจได้ คอร์สนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการพูดให้ดียิ่งขึ้น โดยการใช้ตัวอย่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่า เรื่องในชีวิตประจำวันเป็นต้น คอร์สนี้ยังจะช่วยให้การออกเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง คอร์สนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้ทักษะในการพูด ติดต่องาน หรือประชาสัมพันธ์

เรียนภาษาอังกฤษ Unlimited English

 เป็นคอร์สเรียนที่ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สามารถมาเรียนได้ทุกเวลา เลือกเวลาที่สะดวกเรียนได้ หลักสูตรภายในคอร์สจะมีการฝึกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตามที่ผู้เรียนสนใจ นอกจากนั้นยังได้เรียนกับเจ้าของภาษาอีกด้วย ด้วยเป็นคลาสขนาดเล็ก จึงสามารถพูดคุยสอบถามได้ตลอดเวลา


อยากเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนดี

พิจารณาเลือกเรียนภาษาอังกฤษ

เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่นิยมใช้กันในระดับต้น ๆ ของโลก จึงถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญสำหรับคนในยุคปัจจุบัน ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศที่มากขึ้น หลายบริษัทจึงตั้งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะต้องมีในการสมัครงานกันเลยทีเดียว ทำให้หลายคนมองเห็นโอกาส จึงเปิดให้บริการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมา

ด้วยจำนวนผู้ให้บริการที่มากนี้เอง ในการเลือกใช้บริการ ผู้เรียนจึงจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลของสถานศึกษาให้ดีเสียก่อน เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเรียน และความก้าวหน้าของคุณ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากหลากหลายปัจจัย ได้แก่ คุณภาพการศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เครื่องมือสื่อการสอนที่ครบครัน สถานที่ตั้ง และสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับบทเรียน

จากที่กล่าวมา Englishparks ถือเป็นตัวเลือกที่ตรงตามปัจจัยที่กล่าวมา ทั้งยังตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ ให้เลือกตามความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และใช้งานได้จริง


เรียนภาษาอังกฤษ มีดีอย่างไร เราถึงจำเป็นต้องเรียน

การใช้ภาษาอังกฤษได้ ถือเป็นทักษะรูปแบบหนึ่งที่ทุก ๆ บริษัทต่างหมายปองถึงขนาดบางแห่งกำหนดเป็นคุณลักษณะพื้นฐานกันเลยทีเดียว แล้วภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

1. การสื่อสารกับคนทั่วโลก เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากถึง 1.5 พันล้านคน ทำให้คุณสามารถสื่อสาร และศึกษาความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โอกาสในการทำงาน ด้วยความนิยมของภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ ยิ่งบริษัทและองค์กรข้ามชาติจะยิ่งต้องการเป็นพิเศษ ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด

3. ความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่วนใหญ่แล้วหนังสืองานวิจัยต่าง ๆ ไปจนถึงความรู้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ล้วนแล้วจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ยิ่งในระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยแล้ว เนื้อหาที่เรียน ไปจนถึงชีทเนื้อหา มักจะเป็นภาษาอังกฤษ การมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี จะทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

4. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเข้าใจ เมื่อคุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแล้ว การเรียนรู้ต่าง ๆ ก็จะทำได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงเราสามารถศึกความเป็นมาของภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม อาหารการกิน ค่านิยมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม

5. การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย เพราะการที่จะทำความเข้าใจ แล้วนำไปใช้ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการฝึกพูด อ่าน เขียน อย่างสม่ำเสมอ จึงจะสามารถนำไปใช้งานจริงได้

6. การเข้าถึงข้อมูลและสื่อบันเทิง เนื่องจากเนื้อหาความรู้ ไปจนสื่อบันเทิงต่าง ๆ ล้วนแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ การเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้การศึกษาหาข้อมูลได้ง่ายดายยิ่งขึ้น 

7. การเดินทางท่องเที่ยว ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมในหลากหลายประเทศ จึงมักใช้เป็นภาษากลางในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้การเดินทางนั้นสนุกยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณสามารถเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารกับคนในท้องถิ่น และขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เชื่อมต่อกับผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลาย และเพื่อสำรวจจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า การเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีข้อดีหลายอย่าง ตั้งแต่เพิ่มทักษะการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการทำงาน ไปจนถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นทั้งยังกระตุ้นให้เราเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ


อยากเรียนภาษาอังกฤษ ต้องทำยังไงบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษกับทาง Englishparks ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะมันจะมีผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และเพื่อวัดความก้าวหน้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมาย ตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการเรียนภาษาอังกฤษ กำหนดว่าคุณต้องการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในด้านใด การพูด การฟัง หรือการเขียนเป็นต้น เพื่อจะได้เลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ

2. ประเมินระดับความรู้ปัจจุบัน เราจำเป็นจะต้องรู้ขีดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเริ่มการเรียน เพราะทาง Englishparks จะได้เลือกเนื้อหา ความรู้เพิ่มเติมจากที่ผู้เรียนมีอยู่ เพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะสอนในสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว

3. สร้างตารางเรียน กำหนดกรอบเวลาในการเรียน เพื่อที่จะได้กำหนดเนื้อหาที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน อย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษสามารถประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ


สรุปเรียนภาษาอังกฤษแล้วได้อะไรบ้าง

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย การเรียนภาษาอังกฤษจึงถือเป็นการเสริมสร้างทักษะที่สำคัญ เพื่อสามารถนำเอาทักษะทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

ในปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่มักจะกำหนดคุณสมบัติด้านทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติหลักเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถใช้ได้ทั้งการติดต่อสื่อสารกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร การทำงานร่วมมือกันภายในทีมก็จะประสานงานกันได้อย่างราบรื่น

นอกจากจะใช้ในการทำงานแล้ว ทักษะด้านภาษาอังกฤษยังช่วยให้ผู้เรียนในการเพิ่มขอบเขตในการหาความรู้ หรือสื่อบันเทิงได้ดียิ่งขึ้น ไม่จำกัดอยู่แค่ภาษาไทยเท่านั้น จะเป็นการต่อยอดความรู้อย่างไม่รู้จบ แถมเรายังสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองให้เติบโตอย่างมคุณภาพต่อไป

Similar Posts