ปวดเข่า

ปวดเข่า เกิดขึ้นได้กับทุกวัย อาการแบบไหนต้องไปพบแพทย์

การปวดเข่าเป็นอาการพบบ่อย สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอายุ ทั้งในวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ รวมถึงช่วงวัยอื่น ๆ สามารถเกิดอาการได้เช่นเดียวกัน รวมทั้งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความสามารถในการเคลื่อนไหว ในบางกรณีปวดเข่าอาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วย มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

บทความนี้ได้รวบรวมสาระดี ๆ เกี่ยวกับอาการปวดเข่ามาฝากทุกคน ทั้งอาการปวดข้อเข่าเกิดจากอะไร

อาการปวดเข่าเป็นอย่างไร ใครมีความเสี่ยงจะเกิดหัวเข่าเสื่อมได้บ้าง วิธีแก้ไขรวมทั้งวิธีป้องกันต้องทำอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบ


อาการปวดข้อเข่าเกิดจากอะไร

อาการปวดหัวเข่าอาจมีสาเหตุหลายประการ มักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ การทำกิจกรรม และโรคบางชนิด สาเหตุหลักของอาการปวดข้อเข่า มีดังนี้

1. โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นสาเหตุพบบ่อยที่สุดของอาการปวดเข่า โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ  โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนในข้อเข่าสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เกิดอาการปวดเข่า ตึง บวมที่ข้อเข่าอาการเป็นได้ตั้งแต่ระดับเบา ๆ มีอาการปวด อักเสบ ไปจนถึงระดับทำให้หัวเข่าผิดรูป เดินลงน้ำหนักไม่ได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีรักษาต่อไป

2. การใช้งานหัวเข่ามากเกินไป

การใช้เข่าหนักเกินไปเป็นสาเหตุทำให้เกิดการปวดเข่าได้มากในช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน เพราะการใช้เข่าหนักเกินไป เช่น การเดิน การยืนตลอดทั้งวัน  การวิ่ง การกระโดด การนั่งยอง ๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อขาร่วมด้วย เมื่อเกิดอาการในบางรายจะหายเองได้ภายใน 2-3 วัน แต่ในบางรายอาจหายช้า การปวดเป็นเวลานานจะกลายเป็นปวดเข่าเรื้อรังได้ในที่สุด

3. การบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุที่เข่า

อาการเจ็บปวดเข่า หรือเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น วิ่งหกล้มเข่ากระแทก เอ็นฉีกขาด กระโดดแล้วเข่าบิด เอ็นสะบ้าอักเสบ การออกกำลังกายผิดวิธี อาจทำให้เกิดอาการปวดเข่าเฉียบพลัน และรุนแรงได้ หรือจากอุบัติเหตุมีการผิดรูปของข้อเข่า อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง ควรรีบนำส่งโรงพยาบาล

4. โรคอ้วน น้ำหนักตัวมาก

คนเป็นโรคอ้วนน้ำหนักตัวมาก เข่าจะรับน้ำหนักร่างกายที่หนักไว้ตลอดเวลา ดังนั้นเข่าจะต้องทำงานหนักทำให้เกิดอาการปวดเข่า เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดเข่าเรื้อรังและโรคข้อเข่าเสื่อมในอนาคต

5. โรคเกาต์

โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง อาจทำให้เกิดอาการปวดเข่าอย่างฉับพลันและรุนแรงเนื่องจากการสะสมของผลึกกรดยูริกในข้อต่อ

สรุปหากมีอาการปวดเข่าอย่างต่อเนื่อง รุนแรงขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อการทำวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงในการปวดข้อเข่า และวางแผนรักษาได้เหมาะสมต่อไป


อาการปวดเข่า

อาการปวดเข่า

อาการปวดเข่าในระยะแรกอาจเป็นอาการปวดเป็น ๆ หาย ๆ และปวดมากขึ้น เมื่อมีการใช้งานข้อเข่า เช่น การยืนนาน ๆ การนั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิ เดินขึ้นลงบันไดบ่อย เมื่อมีอาการนานเข้าจะเกิดข้อเข่าฝืดขัด อาการปวดจะเพิ่มมากขึ้นและรุนแรง ผู้ที่เป็นมาก ๆ อาจมีอาการข้อติดขัดเวลาเดิน ข้อจะบวมแดงอาจมีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมร่วมด้วย


คนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอาการปวดเข่า 

หลาย ๆ คนอาจมีความเสี่ยงเกิดอาการปวดเข่าได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต หลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการปวดเข่า ได้แก่:

 • อายุ  เมื่อผู้คนอายุมากขึ้น ความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดเข่า จากสภาวะต่าง ๆ เช่น โรคเข่าเสื่อมจะเพิ่มขึ้น การสึกหรอของข้อเข่าอาจทำให้เกิดอาการปวดได้
 • การมีน้ำหนักมากเกินไป เป็นโรคอ้วน อาจทำให้เกิดอาการปวดเข่าเพิ่มขึ้นได้
 • การออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมบางอย่างที่ต้องเคลื่อนไหวเข่าซ้ำ ๆ เช่น วิ่ง กระโดด หรือนั่งยอง ๆ สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการปวดหัวเข่า เนื่องจากการใช้งานมากเกินไป
 • ผู้เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่ามาก่อน เช่น เอ็นฉีกขาดหรือกระดูกหัก มีความเสี่ยงสูงจะประสบกับอาการปวดเข่าเรื้อรัง มีภาวะแทรกซ้อน
 • การสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดอาการปวดเข่าได้ เนื่องจากอาจส่งผลต่อการจัดตำแหน่งและกลไกของเข่า
 • พันธุกรรม บางคนอาจมีพันธุกรรมเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ความผิดปกติของโครงสร้างข้อเข่า ทำให้เสี่ยงต่อเกิดอาการปวดเข่ามากขึ้น
 • อาชีพต้องเคลื่อนไหวเข่าซ้ำ ๆ ยืนเป็นเวลานาน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดเข่าเมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ
 • ท่าทาง สรีระของร่างกาย ท่าทางไม่ดีและสรีระของร่างกายไม่เหมาะสมในระหว่างทำกิจกรรม เช่น การยกของหนัก อาจทำให้เข่าต้องรับนำ้หนักมากขึ้น ทำให้เกิดอาการปวดได้
 • โรคบางชนิด เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคลูปัส โรคเกาต์ อาจเพิ่มโอกาสเกิดอาการปวดหัวเข่าได้

แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการปวดเข่าได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ จะเกิดปัญหาหัวเข่าเสมอไป การมีวิธีป้องกันที่ถูกต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงของอาการปวดเข่า  รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ หากเกิดอาการปวดเข่าควรไปพบแพทย์ เพื่อการรักษาอย่างเหมาะสมบรรเทาอาการปวดได้


อาการปวดเข่าที่ควรไปพบแพทย์

เมื่อมีอาการปวดเข่าในหลาย ๆ สถานการณ์ บ่งบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวเข่า ในหัวข้อนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดเข่า ต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา มีต่อไปนี้

 • อาการปวดเข่าอย่างรุนแรง ฉับพลัน อาจเป็นสัญญาณของการบาดเจ็บที่สำคัญ เช่น การแตกหัก การเคลื่อนตัว เอ็นฉีกขาด  กรณีนี้ควรไปพบแพทย์ทันที
 • อาการปวดเรื้อรัง หากมีอาการปวดเข่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน  อาการปวดเข่าเรื้อรังอาจเป็นสัญญาณของภาวะต่าง ๆ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม เอ็นอักเสบ 
 • อาการเข่าบวมแดงหรือร้อน ในตำแหน่งข้อเข่า เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการอักเสบของเข่า อาจทำให้ติดเชิ้อได้
 • เกิดปัญหาในการเหยียดงอของข้อ มีอาการเหยียดไม่สุด เส้นตึงงอไม่ได้ งอเข่าแล้วเจ็บ  งอเข่าแล้วยืนไม่ได้ การยืนแล้วลงน้ำหนักไม่ได้หรือได้ไม่เต็มที่
 • อาการชา รู้สึกเสียวซ่า หากมีอาการชาหรือรู้สึกเสียวซ่าบริเวณหัวเข่า ขาส่วนล่าง อาจบ่งบอกถึงเกิดปัญหาของเส้นประสาท ควรได้รับการประเมินจากแพทย์
 • อาการปวดเข่าร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น มีอาการติดเชื้อ เช่น มีรอยแดง รู้สึกอุ่น มีหนองไหลออกจากข้อเข่า ควรไปพบแพทย์ทันที อาจเป็นการติดเชื้อร้ายแรง
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ หากมีอาการปวดเข่า รวมกับน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเกี่ยวข้องกับสภาวะทางระบบ เช่น โรคภูมิต้านตนเอง โรคมะเร็งบางชนิด
 • อาการปวดหลังการบาดเจ็บ หากได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่า จากการล้ม การจากเล่นกีฬา หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ และรู้สึกเจ็บปวด บวม หรือทรงตัวไม่ได้ อาจได้รับบาดเจ็บ เช่น เอ็นไขว้หน้า (ACL) เข่าอักเสบ หรือกระดูกหัก ควรได้รับการดูแลจากแพทย์

สิ่งสำคัญอย่าเพิกเฉยต่ออาการปวดเข่าอย่างต่อเนื่องหรือรุนแรง ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปรับคุณภาพชีวิตโดยรวมได้ ถ้าเกิดอาการต่าง ๆ ดังกล่าวมาควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาด้วยวิธีเหมาะสมต่อไป


วิธีแก้ปวดเข่าเบื้องต้น

วิธีแก้ปวดเข่า

เมื่อมีอาการปวดเข่า การบรรเทาอาการปวดเข่าในเบื้องต้น สามารถดูแลตนเองได้  โดยปฏิบัติดังนี้

1. ทานยาแก้ปวด บรรเทาปวด

วิธีแก้ปวดเข่านิยมใช้คือการรับประทานยาแก้ปวด เช่น ยาพาราเซตามอล  ไอบูโพรเฟน อะเซตามิโนเฟนสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

2. ประคบเย็น

การประคบเย็น เหมาะกับผู้มีการอาการปวดเข่า เข่าอักเสบระยะเริ่มต้น ทำให้เส้นเลือดหดตัว ลดอาการบวมแดง ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งเพื่อไม่ให้เย็นจนเกินไป หรืออาจใช้เจลเย็น ช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าได้ประคบรอบ ๆ บริเวณปวดประมาณ 15-20 นาที ทุก 1-2 ชั่วโมง

3. ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

ปรับพฤติกรรมและกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้ข้อเข่ามาก เช่น หลีกเลี่ยงการยกของหนัก,  ไม่นั่งยืนท่าเดิมเป็นเวลานาน, ไม่นั่งไขว่ห้างนาน เพราะทำให้เข่าถูกล็อคให้ผิดรูปร่างได้ พักการใช้งานข้อเข่าเป็นระยะเพื่อไม่ให้ข้อเข่าทำงานหนักจนเกินไป  เพื่อป้องกันอาการปวดเข่าเรื้อรังได้

4. การควบคุมน้ำหนัก

การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นวิธีแก้ปวดเข่าเบื้องต้น การลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์จะช่วยให้ข้อเข่าไม่ต้องรับน้ำหนักมากเกินไป ลดแรงกระเทือนต่อข้อเข่า ช่วยลดอาการปวดหัวเข่า น้ำหนักตัวมากเกินไปอาจทำให้อาการปวดเข่ารุนแรงขึ้น รวมถึงทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้

5. บริหารกล้ามเนื้อหัวเข่าอย่างสม่ำเสมอ

การบริการกล้ามเนื้อหัวเข่าอย่างสม่ำเสมอ เป็นวิธีการลดอาการปวดเข่า ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ เพียงแค่ออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่อเข่าน้อย เช่น การเดินเร็ว, การว่ายน้ำ, โยคะ, การเต้นแอโรบิก เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่า เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบข้อเข่ามากยิ่งขึ้น


วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดเข่า 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดเข่า ลดความเสี่ยงให้น้อยลงที่สุด วิธีป้องกันอาการเจ็บข้อเข่า สามารถป้องกันได้ ด้วยวิธีการต่อไปนี้

 • ควบคุมน้ำหนักตัว เพื่อช่วยลดแรงกดบริเวณเข่า ลดวามเสี่ยงให้เกิดอาการปวดเข่าได้มาก
 • ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบเข่า เสริมความยืดหยุ่นของข้อเข่า ช่วยป้องกันอาการปวดเข่า แต่ควรเลือกกิจกรรมเท่าที่ทำได้ไม่กระทบต่อข้อเข่ามากนัก
 • การออกแรงเกิดมีความเสี่ยงต่อเข่า หากทำงานโดยต้องยกของหนักหรือออกแรงที่มีความเสี่ยงต่อข้อเข่า ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันและท่าทางที่ถูกต้อง
 • หลีกเลี่ยงท่าทางที่ต้องงอเข่ามากกว่า 90 องศา เช่น การนั่งคุกเข่า การนั่งขัดสมาธิ การนั่งพับเพียบ เพราะการงอเข่ามาก ๆ จะทำให้เพิ่มแรงกระทำต่อกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อ ทำให้มีอาการปวดเข่าเพิ่มมากขึ้น

การป้องกันอาการปวดเข่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความสุข ความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในระยะยาว หากมีอาการปวดเข่ารุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทย์


สรุปอาการปวดเข่า

อาการปวดเข่าเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย เป็นอาการบาดเจ็บบริเวณเข่า เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุจากอุบัติเหตุหรือกิจกรรมต่าง ๆ ปวดเข่าเป็นอาการที่สร้างความเจ็บปวด รบกวนในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นเมื่อเกิดอาการปวดข้อเข่า เข่าบวมอักเสบ เราสามารถรักษาเบื้องต้นโดยการทานยาแก้ปวด แต่ถ้าอาการปวดรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกวิธีต่อไป 

Similar Posts