ปลูกผม
|

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปลูกผมแบบต่าง ๆ

ในปัจจุบันปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านสามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ดูแลรักษาเส้นผมอย่างผิดวิธี, รับประทานอาหารไม่ครบตามโภชนาการ, ปัญหาสุขภาพจากโรคภัย เช่น โรคต่อมไร้ท่อ, โรคเบาหวาน  หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการร่วงของเส้นผม และใช้สารเคมีสำหรับทำสีผมเป็นประจำ เป็นต้น

ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านก็ต้องหาวิธีรักษา อาจเริ่มจากรักษาด้วยตนเอง เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่เหมาะสม รับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพของผม เช่น โปรตีน, วิตามิน และแร่ธาตุ ลดใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงต่อเส้นผม เป็นต้น

หากรักษาเบื้องต้นอย่างที่กล่าวมาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องและรักษาอย่างเหมาะสม โดยหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมคือการปลูกผม ซึ่งการปลูกผมยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนแตกต่างกันไป


ปลูกผม (Hair Transplant) คืออะไร

วิธีปลูกผม

การปลูกผมหรือ hair transplant คือกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้เทคนิคย้ายเส้นผมจากบริเวณที่มีผมจำนวนมาก (บางครั้งเรียกว่า “donor site”) ไปยังบริเวณที่มีผมร่วงหรือมีความบาง (บางครั้งเรียกว่า “recipient site”) เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงรูปร่างที่ผมร่วงหรือบางลง


วิธีปลูกผมแบบต่าง ๆ 

ปลูกผม FUE

ปลูกผมแบบ FUE

การปลูกผมแบบ Follicular Unit Extraction (FUE) เป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ยอมรับสำหรับแก้ปัญหาผมร่วงหรือผมบาง มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

 • แพทย์จะประเมินสถานการณ์ของเส้นผมและทำความเข้าใจความต้องการของผู้ป่วย แล้วจึงเริ่มวางแผนทำให้รู้ถึงจำนวนและตำแหน่งที่จะทำ FUE
 • ผู้ป่วยได้รับตรวจสอบในส่วนที่จะทำ FUE และหมอจะกำหนดเส้นผมที่จะถูกดึงออก
 • แพทย์จะปลูกผม FUE โดยจะใช้เครื่องมือพิเศษ (punch tool) เพื่อดึงเส้นผมหรือหน่วยเล็ก ๆ ที่มีจำนวนเฉพาะจากส่วนที่มีผม (donor area) ดึงเส้นผมจะทำไปเรื่อย ๆ จนครบจำนวนที่จะใช้ในกระบวนการปลูกผม
 • เส้นผมที่ดึงมาจะถูกแยกและเตรียมไว้สำหรับปลูก จากนั้นทีมแพทย์จะปลูกเส้นผมที่ถูกดึงมาลงในส่วนที่ผมร่วงหรือบางในส่วนที่ต้องการปลูกผม
 • หลังกระบวนการปลูกผมแบบ FUE ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาหลังปลูกผม รวมถึงป้องกันการอักเสบ โดยผู้ป่วยต้องให้เวลาสำหรับฟื้นตัวและให้เวลาให้ผมเจริญเติบโต

ปลูกผมแบบ Long hair FUE

ปลูกผม Long hair FUE

การปลูกผมแบบ Long Hair FUE (Follicular Unit Extraction) เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถปลูกผมแบบยาว ๆ โดยไม่ต้องตัดผมในขั้นตอนต้นของกระบวนการ เทคนิคนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรักษาความยาวของผมที่มีอยู่ในขณะที่ปลูกผม มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

 • แพทย์จะประเมินสถานการณ์ของเส้นผมและความต้องการของผู้ป่วย จากนั้นวางแผนรวมถึงตัดผมในส่วนที่จะทำ Long hair FUE เพื่อเตรียมพื้นที่
 • ในขั้นตอนนี้ ผมที่ต้องการปลูกจะถูกดึงออกมาโดยใช้เครื่องมือ FUE โดยไม่ต้องตัดผมลงในขั้นตอนแรก ซึ่งเส้นผมที่ดึงมาจะถูกแยกและเตรียมไว้สำหรับปลูก
 • เส้นผมที่ถูกดึงมาจะถูกปลูกลงในส่วนที่ผมร่วงหรือต้องการปลูก เนื้อผมที่ปลูกจะถูกจัดเรียงให้สอดคล้องกับทิศทางและลักษณะธรรมชาติของเส้นผม
 • หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาหลังปลูกผม โดยผู้ป่วยต้องให้เวลาสำหรับฟื้นตัวและให้เวลาให้ผมเจริญเติบโต

ปลูกผมแบบ Strip FUT

ปลูกผม Strip FUT

การปลูกผมแบบ Strip FUT (Follicular Unit Transplantation) เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีดึงเอาส่วนหนึ่งของหนังศีรษะที่มีผมมา (donor strip) เพื่อที่จะดึงเส้นผมมาใช้สำหรับปลูกผมในบริเวณที่ต้องการปลูกหรือที่มีปัญหาผมร่วงหรือบาง ๆ บนหนังศีรษะ มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

 • แพทย์จะกำหนดแผนการและตรวจสอบส่วนที่จะทำ FUT ในขั้นตอนนี้จะทำเครื่องหมายที่บริเวณที่จะทำ FUT
 • ผู้ป่วยจะได้รับยาชา (anesthesia) เพื่อทำให้ไม่มีความรู้สึกในบริเวณที่จะทำ FUT จากนั้นแพทย์จะผ่าเปิดบริเวณที่เลือกมาด้วยการตัดขวางเป็นแถบยาวจากส่วนที่มีเลือกไว้
 • แนวหนังศีรษะที่ถูกตัดออกไปจะถูกประมวลผลเพื่อดึงเส้นผมมาใช้ เส้นผมที่ดึงมาจะถูกแยกเป็น follices หรือหน่วยเล็ก ๆ ที่มี 1-4 เส้นที่เรียกว่ากราฟผม
 • เส้นผมที่ถูกดึงมาจะถูกปลูกในส่วนที่ต้องการปลูกหรือที่มีปัญหาผมร่วง โดยการปลูกผมจะถูกทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้ผลลัพธ์มีความธรรมชาติ
 • หลังจากทำ Strip FUT ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาหลังปลูกผม โดยผู้ป่วยต้องให้เวลาสำหรับฟื้นตัวและให้เวลาให้ผมเจริญเติบโต

ปลูกผมแบบ DHI

DHI (Direct Hair Implantation) เป็นเทคนิคการปลูกผมที่ใหม่และทันสมัย โดยมีความแตกต่างจากกระบวนการปลูกผมทั่วไป เช่น FUE หรือ FUT DHI มีความเฉพาะตัวดังนี้

 • กระบวนการ DHI ไม่ต้องทำแผลเปิดหรือตัดแผ่นหนังศีรษะ ไม่มีการตัดเส้นผมออกเป็นแท่งยาว ๆ จาก donor area
 • โดย DHI จะใช้โปรโตคอล DHI Choi Implanter เพื่อปลูกผม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นปีกที่ใช้สำหรับนำเส้นผมไปปลูกในบริเวณที่ไม่มีเส้นผม โดยทันทีหลังจากดึงมา 
 • DHI ช่วยให้สามารถควบคุมมุมและทิศทางของเส้นผมที่ปลูกได้ดีขึ้น ทำให้ผลลัพธ์ดูสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมากขึ้น
 • DHI สามารถปลูกผมทีละเส้นได้ ทำให้สามารถควบคุมความหนาได้ตามความต้องการของผู้ป่วย
 • กระบวนการ DHI ควรทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ผ่านอบรมเฉพาะทางสำหรับปลูกผม DHI
 • การฟื้นตัวหลังจาก DHI มักจะเร็วกว่า FUT หรือ FUE

ปลูกผมแบบ LLLT

ปลูกผม LLLT

LLLT (Low-Level Laser Therapy) เป็นเทคนิคปลูกผมที่ใช้แสงเลเซอร์หรือไฟ LED ที่มีพลังงานต่ำเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม และลดการร่วงของผม มีความนิยมสำหรับใช้รักษาผมร่วงหรือผมบาง วิธีทำงานของ LLLT คร่าว ๆ ดังนี้

 • แสงเลเซอร์หรือไฟ LED ที่ใช้ใน LLLT มีส่วนทำให้กระตุ้นเซลล์ผมในหนังศีรษะ ทำให้เส้นผมมีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้น
 • การได้รับแสง LLLT ส่งผลต่อการขยายขนาดของหลอดเลือดที่อยู่ใกล้เส้นผม ซึ่งอาจช่วยสำหรับเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังหนังศีรษะ
 • LLLT มีฤทธิ์สำหรับลดการอักเสบในหนังศีรษะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการร่วงของผม
 • มีบางทฤษฎีบอกว่า LLLT อาจช่วยลดความสัมพันธ์ของ DHT (dihydrotestosterone) ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการร่วงของผม

เหตุผลที่ไม่ควรปลูกผม

การปลูกผมไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสำหรับทุกคน และมีเหตุผลหลายประการที่บางคนอาจพิจารณาว่าไม่ควรปลูกผม เช่น

 • การปลูกผมเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพในบางที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมีค่าตรวจ, ค่าห้องพัก, ค่าแพทย์, และค่าติดตามรักษาหลังกระบวนการ
 • ผลลัพธ์ของการปลูกผมไม่ได้รับประกันว่าจะได้ผลที่น่าพอใจ 100% บางคนอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือผลลัพธ์อาจไม่เป็นตามที่คาดหวัง
 • กระบวนการปลูกผมสามารถทำให้รู้สึกเจ็บปวดในระหว่างผ่าตัดและมีระยะเวลาฟื้นตัวที่ต้องใช้
 • บางครั้งผลลัพธ์ของการปลูกผมอาจมีความไม่มั่นคง หรือจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การดำเนินการปลูกผมอาจไม่เหมาะกับบุคคลที่มีโอกาสสูญเสียผมจำนวนมากในระยะสั้น

การปลูกผมทำควบคู่กับอะไรได้บ้าง

ดูแลหลังปลูกผม

การปลูกผมอาจถูกใช้ควบคู่กับบางวิธีและสารอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาหรือเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เช่น

 • ใช้ PRP เป็นกระบวนการที่ใช้โปรตีนและปัจจัยเสริมสร้างเส้นผมจากเลือดของผู้ป่วย ซึ่งเมื่อใช้ PRP ควบคู่กับการปลูกผมอาจช่วยสำหรับปรับปรุงฟื้นตัวและการเจริญเติบโตของผม
 • ใช้แสงเลเซอร์หรือไฟ LED เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ซึ่งคือเมื่อใช้ LLLT ควบคู่กับการปลูกผมอาจช่วยเร่งให้ผมเจริญเติบโตมากขึ้น
 • การดูแลสุขภาพผมที่ดี เช่น ลดความเครียด, ออกกำลังกาย และบำรุงผมที่เหมาะสม สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของผม

การปลูกผม 

การปลูกผมเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงหรือเสริมสร้างเส้นผมในบริเวณที่ผมร่วงหรือบาง แต่ควรพิจารณาอย่างรอบด้านและพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมเพื่อให้ได้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Similar Posts