Omni Channel คืออะไร ทำไมเราถึงต้องรู้ ?

Omni Channel คืออะไร ทำไมเราถึงต้องรู้ ?

Omni Channel กลยุทธ์การตลาดที่ควรรู้ในยุคดิจิทัล การรวมทุกๆช่องทางการสื่อสารของลูกค้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน