|

ไขมันในเลือดสูง ภาวะเสี่ยงที่ควรระวัง

ไขมันในเลือดสูง ภาวะเสี่ยงที่ควรระวัง ภาวะไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดเกินกว่าปกติ  เมื่อมีภาวะไขมันในเลือดสูงจะทำให้ไขมันไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดจนเกิดการตีบตัน และทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวก โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี่ยงหัวใจ  โดยปกติระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร โรคไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ ระดับไขมันในเลือดมีความสำคัญมากกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ผู้ที่เป็นโรคไขมันเลือดสูงจึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือดทำให้เป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นผู้ที่คาดว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูง ควรเข้ารับการตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงยังเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น กรรมพันธุ์, พฤติกรรมการทานอาหาร, และการสูบบุหรี่ เป็นต้น วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับภาวะไขมันในเลือดสูงเบื้องต้น ว่าภาวะดังกล่าวเกิดจากอะไร มีวิธีการรักษาและสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ บทความนี้จะช่วยตอบคำถามเหล่านี้ได้ ภาวะไขมันในเลือดสูงคือ? ภาวะไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณไขมันในเลือดมากกว่าปกติ ซึ่งโดยทั่วไปไขมันในร่างกายของมนุษย์จะประกอบไปด้วยไขมันในเลือด 3 ประเภท ได้แก่ไขมันชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ไขมันชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) เป็นไขมันชนิดดีที่มีความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอล ซึ่งจะทำหน้าที่ในการดักจับคอเลสเตอรอลต่าง ๆ จากเซลล์ของร่างกายไปทำลายที่ตับ โดยปกติระดับค่าของไขมัน HDL ไม่ควรต่ำกว่า…