ประกันสุขภาพ (Health Insurance)
|

จำเป็นยังไง ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ (Health Insurance)

ประกันสุขภาพ (Health Insurance)

หลายๆ คนอาจเคยได้ยินเรื่องการทำประกันสุขภาพกันมาบ้าง แต่ด้วยข้อมูลที่มีมากมายหลากหลายจนคุณอาจเริ่มต้นไม่ถูกว่าควรเริ่มอ่านจากตรงไหนก่อนดี วันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเบื้องต้นว่าจริงๆ แล้ว การทำประกันสุขภาพคืออะไร มีความจำเป็นมากแค่ไหน เหตุผลสำคัญอะไรที่เราควรซื้อประกันสุขภาพ รวมถึงสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อคืออะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

ประกันสุขภาพคืออะไร ควรเริ่มทำตอนไหน

การทำประกันสุขภาพ (Health Insurance) คือ สิ่งที่เปรียบเสมือนแผนป้องกันในอนาคตทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงของสุขภาพร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้า โดยที่เราไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าสุขภาพร่างกายของเรานั้น จะเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตอนไหน แต่การซื้อประกันสุขภาพจะเป็นการช่วยลดภาระทางการเงิน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเหล่านั้นให้คุณได้

โดยที่คุณควรทำประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ก่อน เนื่องจากหากคุณเกิดอาการเจ็บป่วยหรือตรวจพบโรคประจำตัวขึ้นมาแล้ว ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน (Pre-existing Condition) ซึ่งหมายถึงจะไม่คุ้มครองการรักษาโรคหรืออาการเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นก่อนที่กรมธรรม์ประกันจะมีผลบังคับใช้

เพราะฉะนั้นแล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรทำประกันสุขภาพเอาไว้ ตั้งแต่ตอนที่คุณยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ นั่นก็เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ทำไมควรซื้อประกันประกันสุขภาพ สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อมีอะไรบ้าง

ทำได้ทั้งประกันให้ตัวเอง ประกันสุขภาพให้บุตร หรือประกันสุขภาพให้ครอบครัว

นอกจากเหตุผลสำคัญที่เราควรซื้อประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระทางการเงิน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตแล้ว สิ่งสำคัญอันดับถัดมาก็คือ ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพมีสิ่งใดที่เราควรพิจารณาอีกบ้าง

การเลือกประกันสุขภาพนั้น สิ่งที่ควรพิจารณาด้วยก็คือ คุณมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอะไรอยู่ก่อนแล้วบ้าง เช่น ประกันสังคม หรือประกันกลุ่มที่ได้รับจากบริษัท หลังจากนั้นให้ลองคำนวณค่ารักษาจากโรงพยาบาลที่คุณรักษาประจำ ว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ หากในอนาคตคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ค่าใช้จ่ายในการรักษาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

ลองคำนวณแล้วนำไปเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่มีอยู่ แล้วค่อยพิจารณาว่าควรซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะถ้าหากในอนาคตเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง สวัสดิการที่คุณมีอยู่อาจไม่เพียงพอก็เป็นได้

และเนื่องจากประกันสุขภาพนั้นมีหลากหลายแบบ ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ คุณควรอ่านศึกษากรมธรรม์และเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจดีเสียก่อน และเลือกแผนประกันสุขภาพให้ตรงใจในราคาที่เหมาะสมตามความต้องการ โดยอัตราค่าเบี้ยประกันอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ น้ำหนัก ฯลฯ

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และประกันสุขภาพกลุ่ม คืออะไร

ประกันสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล คือ ประกันสุขภาพที่คุณสามารถเลือกซื้อได้เองตามต้องการ เพื่อเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสวัสดิการเดิมที่เคยมีอยู่ก่อนแล้ว โดยคุณสามารถกำหนดแผนประกันสุขภาพ เลือกประกันที่คุ้มครองอย่างครอบคลุม หรือเลือกเบี้ยประกันที่เหมาะสมตรงตามงบประมาณของคุณได้

การเลือกเบี้ยประกันนั้น สามารถทำได้ด้วยการคำนวณจากอายุและเพศของผู้เอาประกัน และสามารถทำได้ทั้งประกันให้ตัวเอง ประกันสุขภาพให้บุตร หรือประกันสุขภาพให้ครอบครัวก็ได้

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพแบบหมู่หรือสามารถเรียกอีกอย่างได้ว่าประกันกลุ่ม คือ ประกันที่บริษัทหรือนายจ้างทำให้กับพนักงานหรือลูกจ้างของตน เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดี สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน โดยประกันสุขภาพแบบหมู่โดยส่วนใหญ่นั้น จะให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นต่างๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หรือบางบริษัทอาจครอบคลุมไปถึงค่าทำฟันด้วย

ประกันสุขภาพแบ่งเป็นกี่แบบ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ประกันชดเชยรายได้ ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพ แบ่งได้เป็น 4 แบบ โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก opdคือ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น หรือผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) จากอาการป่วยไข้หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือจากการรักษาที่คลินิก

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง คือ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือให้เงินก้อนเมื่อผู้เอาประกันตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นโรคร้ายแรงตรงตามที่มีระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชดเชยรายได้

ประกันชดเชยรายได้ คือ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยทางบริษัทประกันจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันตามเงื่อนไขที่ระบุ เพื่อชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปในระหว่างที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน ipdคือ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น หรือผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) จากอาการป่วยไข้หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาล และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น

สรุป

ทำประกันสุขภาพ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การทำประกันสุขภาพนับเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ควรศึกษารายละเอียดกรมธรรม์และเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจดีเสียก่อน และเลือกแผนประกันสุขภาพให้ตรงใจในราคาที่เหมาะสมตามความต้องการ เพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดกับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไป

Similar Posts